Skip to main content

Rymdpolitik

Vad gör kommissionen?

EU:s rymdpolitik ska bidra till att motverka klimatförändringarna, stimulera teknisk innovation och ge allmänheten olika samhällsekonomiska fördelar. Rymdteknik, rymddata och rymdtjänster har blivit oumbärliga i vår vardag, till exempel när vi använder mobiltelefoner och bilnavigeringssystem, tittar på satellit-tv och tar ut pengar. Satelliter ger också omedelbar information vid katastrofer som jordbävningar, skogsbränder och översvämningar, vilket underlättar räddningsteamens samordning.

Syfte

  • Effektivisera jordbruket och fisket – med satellittillämpningar kan man bättre kartlägga bevattningsbehov, skördeprognoser och fiskerikontroller. Det bidrar till livsmedelskvalitet och livsmedelstrygghet samtidigt som miljön skyddas.
  • Hjälpa regionerna att få tillgång till kunskap och information – satelliter stöder kommunikation när det saknas markbaserade lösningar. Det bidrar till minskade klyftor så att även samhällen i avlägsna områden utan internet kan få tillgång till information.
  • Förbättra krishanteringen – satellittjänster bidrar till att förkorta insatstiderna i nödsituationer. Snabba skadebilder och bedömningskartor bidrar till effektivare planering och hjälpinsatser och vägleder räddningstjänsten.
  • Skydda miljön och motverka klimatförändringarna – miljöövervakning från rymden ger oss viktig information om växtlighet, havsströmmar, vattenkvalitet, naturresurser, föroreningar i atmosfären och växthusgaser.
  • Öka säkerheten – satellitbaserad positionsbestämning, satellitkommunikation och jordobservation bidrar till att upptäcka olaglig invandring, förebygga internationell organiserad brottslighet och bekämpa sjöröveri till havs.
  • Förbättra människors hälsa – rymdbaserade tillämpningar kan avsevärt förbättra tillgången till vård och hälsoinformation genom distansmedicinskt stöd. De hjälper också till att förebygga och begränsa sjukdomsutbrott.
  • Optimera transporterna – satellitpositionering med stor precision i kombination med bättre kommunikationsförmåga bidrar till en modern och tillförlitlig transportsektor för bilar, flygplan och fartyg. Det optimerar bland annat förvaltningen av flottan, fartygens spårbarhet, förebyggandet av kollisioner, hastighetskontroller och assistans vid fartygsmanövrer.