Skip to main content

REFIT – pentru ca legislația UE să fie mai simplă, mai puțin costisitoare și adaptată exigențelor viitorului

Programul Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) caută să garanteze că legislația UE își îndeplinește obiectivele la un cost minim, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia prezintă în fiecare an Analiza anuală a sarcinii de reglementare, o sinteză a eforturilor sale de simplificare și de reducere a sarcinii. În același timp, monitorizează periodic progresele înregistrate de program în tabloul de bord REFIT. Un grup la nivel înalt, respectiv platforma „Pregătiți pentru viitor”, consiliază Comisia cu privire la modalitățile prin care se pot realiza obiectivele REFIT și prin care se poate moderniza legislația UE.

Despre REFIT

Programul REFIT face parte din Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare. În cadrul său, Comisia se asigură că legislația UE le oferă cetățenilor și întreprinderilor beneficiile scontate, simplificând, în același timp, legislația UE existentă și reducând birocrația, ori de câte ori este posibil. Programul are scopul de a face legislația UE mai simplă, mai bine direcționată și mai ușor de respectat.

Întreprinderile mici și mijlocii, reprezentând 99 % din totalul întreprinderilor din UE, beneficiază în mod special de activitatea REFIT, întrucât ele pot fi puternic apăsate de sarcinile de reglementare și de complexitatea normelor.

Comisia monitorizează periodic progresele înregistrate de REFIT prin intermediul tabloului de bord care urmărește inițiativele REFIT pe toată durata lor. Analiza anuală a sarcinii de reglementare prezintă o sinteză a eforturilor UE de simplificare și de reducere a sarcinii, precum și o selecție de inițiative REFIT de marcă.

O mai bună legiferare: de ce și cum

Tabloul de bord REFIT

Eforturile UE de simplificare a legislației – Studiul privind sarcina de reglementare (2018)

Acțiunile UE în sprijinul IMM-urilor

Cum funcționează REFIT?

Toate propunerile Comisiei de modificare a legislației UE existente ar trebui să vizeze simplificarea și reducerea costurilor de reglementare inutile, dar să atingă în același timp obiectivele de politică subiacente. Noul principiu al numărului constant de reglementări va consolida programul REFIT, extinzându-l dincolo de sarcinile care decurg din actele legislative existente pentru a include și sarcinile aduse de noile reglementări și gestionând sarcina cumulată în fiecare domeniu de politică.

În practică:

 • Studiile de impact analizează opțiunile disponibile pentru a îndeplini obiectivele de politică în modul cel mai eficient, analizând astfel dimensiunea REFIT.
 • Toate evaluările și verificările adecvării analizează posibilitatea de a simplifica normele UE existente și de a elimina costurile de reglementare inutile.
 • Potențialul de simplificare și de reducere a sarcinii este cuantificat, ori de câte ori este posibil.
 • Comisia prezintă dimensiunea REFIT în expunerile de motive ale propunerilor sale.
 • Programul de lucru al Comisiei include propuneri de revizuire și inițiative de evaluare a normelor UE existente în anexa sa REFIT.
 • Analiza anuală a sarcinii de reglementare oferă o imagine de ansamblu a activităților REFIT într-un anumit an.

Simplificarea și reducerea sarcinii de reglementare a legislației UE este o responsabilitate comună, care poate fi realizată numai printr-o cooperare strânsă a Comisiei cu celelalte instituții ale UE, cu statele membre și cu părțile interesate.

Ce puteți face dumneavoastră?

Ca parte integrantă a acțiunilor pentru o mai bună legiferare, programul REFIT se bazează pe contribuția cetățenilor și a părților interesate.

Platforma „Pregătiți pentru viitor”

Platforma „Pregătiți pentru viitor” este în curs de înființare, fiind menită să colecteze date concrete și să le permită autorităților naționale, cetățenilor și părților interesate să contribuie punctual la eficientizarea legislației UE.

Atunci când va fi operațională, va solicita informații din partea cetățenilor și a părților interesate prin intermediul unui nou portal „Exprimați-vă părerea – Simplificați! ” Portalul vă va permite să faceți sugestii pentru simplificarea și modernizarea legislației UE și pentru reducerea sarcinilor de reglementare.

De asemenea, veți putea utiliza portalul „Exprimați-vă părerea” pentru a face schimb de opinii despre legislația existentă și despre noile politici ale UE, pe măsură ce acestea se conturează.

Principalele realizări

 • În raportul său general din 2019 privind activitățile Uniunii Europene, Comisia a raportat 162 de inițiative REFIT de simplificare și de reducere a sarcinilor de reglementare în perioada 2015-2019.
 • Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 include 44 de noi inițiative legislative care se încadrează în REFIT.

Beneficii potențiale: Exemple de propuneri ale Comisiei

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): se estimează că, în cadrul acestei inițiative, costurile de conformare pentru IMM-uri se vor reduce de la 68 miliarde EUR pe an (în prezent) la 56,1 miliarde EUR pe an;
 • Precursorii de explozivi: se estimează o scădere cu aproximativ 10 % (între 25 și 75 de milioane EUR pe an) a costurilor actuale suportate de întreprinderi pentru a se conforma regulamentului;
 • Regulamentul privind controlul pescuitului: se estimează că, după adoptarea propunerii, autoritățile statelor membre vor economisi 157 de milioane EUR pe o perioadă de cinci ani;
 • Ghișeul unic în sectorul maritim: se preconizează că simplificarea propusă va duce la economii estimate de 22-25 de milioane de ore de lucru în perioada 2020-2030. Pentru operatorii de transport maritim, acesta este echivalentul a 625-720 de milioane EUR;
 • Notificarea sau comunicarea documentelor: Creșterea vitezei cu care se vor efectua comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor și scăderea cu 10 % în UE a volumului de hotărâri pronunțate în cauze judecate în lipsă. Acest lucru ar duce la economii de până la 480 de milioane EUR pe an prin faptul că cetățenii vor cheltui mai puțin pentru a introduce cereri de repunere în termen.

Istoric

2020 – Comisia înființează platforma „Pregătiți pentru viitor, pe baza experienței cu platforma REFIT

2017 – Comisia publică prima analiză anuală a sarcinii de reglementare

2017 – Comisia consolidează programul REFIT, asigurându-se că se ține întotdeauna seama de aspectele legate de simplificare și de reducerea sarcinii atunci când legislația este evaluată și revizuită Toate revizuirile legislației UE sunt incluse în programul REFIT și vizează, acolo unde este posibil, reducerea sarcinii de reglementare și simplificarea.

2015 – Comisia înființează platforma REFIT; mandatul său a expirat la 31 octombrie 2019.

2015 – Comisia publică un studiu (ABRplus) în care examinează cum au aplicat statele membre 12 măsuri din programul de acțiune și în ce măsură au fost obținute beneficiile promise

2012 – La finalul programului de acțiune, Comisia își atinge obiectivul de a reduce cu 25 % sarcina administrativă care derivă din legislația UE (economii anuale estimate la 30,8 miliarde EUR).

2007 – Comisia lansează un program de acțiune pentru a reduce sarcina administrativă generată de normele europene. Se instituie un grup la nivel înalt care să ofere consiliere cu privire la punerea în aplicare. Printre recomandările sale se numără facilitarea facturării electronice și scutirea microîntreprinderilor de la obligația de a respecta normele contabile ale UE.

2005 – Un program continuu de simplificare acoperă 164 de măsuri în perioada 2005-2009 și devine parte a programului anual de lucru

2002 – Se instituie programul pentru o mai bună legiferare, primul pas către simplificarea și îmbunătățirea legislației europene. Acesta introduce obligativitatea evaluărilor de impact și a consultărilor cu părțile interesate pentru toate inițiativele noi propuse de Comisie.

Documente

Eforturile UE de simplificare a legislației – Studiul privind sarcina de reglementare (2018)

Tabloul de bord REFIT

Rezumatul tabloului de bord REFIT (2017)

Rezumatul tabloului de bord REFIT (2016)

Tabloul de bord REFIT (2016)

Comunicarea Comisiei privind adecvarea reglementărilor UE (2012)

Programul de acțiune pentru reducerea sarcinii administrative în UE – Raport final

Studiu ABRplus – Raport final

Raportul final al Grupului la nivel înalt pentru reducerea sarcinii administrative în Europa – moștenire și perspective