Skip to main content

REFIT – a minél egyszerűbb, költségkímélőbb és időtállóbb uniós jogszabályokért

Az Európai Bizottság célravezető és hatásos szabályozást célzó programja (REFIT) azt hivatott biztosítani, hogy a polgárok és a vállalkozások javát szolgáló uniós jogszabályok minél egyszerűbbek legyenek és a lehető legalacsonyabb költségeket róják az érintettekre. A Bizottság minden évben jelentést tesz közzé a szabályozásból eredő terhekről, és a REFIT-eredménytáblán áttekinti, milyen intézkedések születtek a szabályozás egyszerűsítésére és a terhek csökkentésére. Egy magas szintű munkacsoport – az ún. jövőállósági platform – tanácsokkal látja el a Bizottságot azzal kapcsolatban, hogyan lehet a legjobban elérni a REFIT-célokat és korszerűsíteni az uniós jogszabályokat.

Mi a REFIT?

A REFIT a Bizottság minőségi jogalkotási programjának a része. A REFIT révén a Bizottság gondoskodik arról, hogy a lakosság és a vállalkozások javát szolgáló uniós jogszabályok valóban elérjék a tőlük várt eredményeket. Ennek fontos része, hogy minél egyszerűbbek legyenek a jogi rendelkezések, és a lehető legkevesebb bürokráciával járjon a jogi követelmények teljesítése. A REFIT program célja végeredményben tehát az, hogy az uniós jog minél egyszerűbb, minél célzottabb és minél könnyebben betartható legyen.

A kis- és középvállalkozásoknak – amelyek az EU összes vállalkozásának 99%-át teszik ki – különösen kedvez a REFIT program, mivel őket kiváltképp érinthetik a túlzottan bonyolult előírások és a szabályozásból eredő terhek.

A Bizottság a REFIT-eredménytáblán keresztül figyelemmel kíséri a program révén tett előrehaladást. Az eredménytábla mindegyik REFIT-kezdeményezést annak teljes életciklusán át követi. Emellett a Bizottság minden évben felmérést készít, melyben áttekinti, milyen intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy egyszerűsödjenek a jogszabályok és csökkenjenek a szabályozási terhek.

A jogalkotás minőségének javítása: célok és eszközök

REFIT-eredménytábla

A terhek éves felmérése (2018): a jogszabályok egyszerűsítését célzó uniós erőfeszítések áttekintése

EU-intézkedések a kkv-k támogatásáért

Hogyan működik a REFIT?

A Bizottságnak minden új jogszabálytervezet vagy jogszabály-módosítás előkészítése során figyelmet kell fordítania a jogi keret egyszerűsítésére és a szükségtelen szabályozási költségek csökkentésére, a jogszabály által elérendő szakpolitikai célok veszélyeztetése nélkül. Az „egy be, egy ki” elv – miszerint új jogszabály életbe léptetésével egy régit hatályon kívül kell helyezni – meg fogja erősíteni a REFIT programot, hiszen gondoskodni fog róla, hogy az új jogi keret ne a régi, elavult rendelkezésekre épüljön, hanem azok helyébe lépjen, és az adott terület szabályozása összességében egyszerűbbé váljon és javuljon.

A REFIT-kezdeményezések keretében a Bizottság:

 • hatásvizsgálatot végez annak megállapítására, hogy melyek a leghatékonyabb eszközök a kitűzött szakpolitikai célok elérésére;
 • értékelések és célravezetőségi vizsgálatok során megvizsgálja, hogyan és milyen mértékben lehet egyszerűsíteni a hatályos uniós jogszabályokat és megszüntetni az indokolatlan szabályozási költségeket;
 • az egyszerűsítési és tehercsökkentési potenciált lehetőség szerint számszerűsíti;
 • jogszabályjavaslatainak indokolásában kitér a javaslat REFIT-vonatkozásaira is, vagyis arra, hogy a jogszabálytervezet kidolgozása során mennyiben játszottak közre a jogi keret egyszerűsítésével, a szabályozási terhek csökkentésével kapcsolatos megfontolások, és hogy a javaslat hogyan tükrözi ezeket;
 • munkaprogramjának REFIT-mellékletében javaslatokat tesz a meglévő uniós jogszabályok felülvizsgálatára, illetve értékelésére;
 • az éves teherfelmérésben áttekintést nyújt az adott évben végzett REFIT-tevékenységekről.

Az uniós jogszabályokból eredő szabályozási terhek egyszerűsítése és csökkentése közös feladat, tehát azt a Bizottság a többi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel szoros együttműködésben tudja csak sikeresen elvégezni.

Az Ön véleménye is számít

A minőségi jogalkotás alapelvével összhangban a REFIT program a polgárok és az érdekelt felek bevonásán alapul, az ő észrevételeik, meglátásaik figyelembevételével valósul meg.

A jövőállósági platform

A jelenleg létrehozás alatt álló jövőállósági platformon megtalálható lesz a REFIT-kezdeményezések során gyűjtött összes tudásanyag, és a platformon a tagállami hatóságok, a polgárok és az érdekelt felek célzottan hozzájárulhatnak majd az uniós jogszabályok hatékonyabbá tételéhez.

Amint a jövőállósági platform megkezdi működését, a hozzászólásokra szolgáló felületen ki fogjuk kérni az érdekeltek és a szélesebb nyilvánosság véleményét. Önnek itt lehetősége nyílik majd arra, hogy javaslatokat tegyen az uniós jogszabályok egyszerűsítésére, csökkentésére és korszerűsítésére.

A hatályos jogszabályokkal és a készülőben lévő új uniós szakpolitikákkal kapcsolatos meglátásait az Ossza meg velünk véleményét portálon is közölheti velünk.

Főbb eredmények

 • Az Európai Unió tevékenységeiről szóló 2019. évi általános jelentésében a Bizottság 162 REFIT-kezdeményezésről számolt be a 2015 és 2019 közötti időszakban, melyek a jogszabályok egyszerűsítésére és a szabályozási terhek csökkentésére irányultak.
 • A Bizottság 2020. évi munkaprogramja 44 fő kezdeményezést tartalmaz a REFIT program keretében.

Lehetséges előnyök – ízelítő a Bizottság egyszerűsítési célú javaslataiból

 • A kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) vonatkozó áfaszabályok: a kkv-k megfelelési költségei e kezdeményezés eredményeképpen a jelenlegi évi 68 milliárd euróról várhatóan évi 56,1 milliárd euróra csökkennek.
 • Robbanóanyag-prekurzorok: a rendeletnek való megfelelés költsége a vállalkozások számára az előrejelzések szerint mintegy 10%-kal (éves szinten 25 millió és 75 millió euró közötti összeggel) fog csökkenni.
 • A halászati ellenőrzésről szóló rendelet: a tagállami hatóságok öt év alatt várhatóan 157 millió euró költségmegtakarítást fognak tudni elérni, miután a javaslat elfogadásra került.
 • Egyablakos tengerügyi ügyintézés: a javasolt egyszerűsítés várhatóan 22–25 millió munkaóra megtakarítást fog eredményezni 2020 és 2030 között. Ez a fuvarozóknál 625–720 millió euró megtakarítást jelent.
 • Iratkézbesítés: a tagországok közötti iratkézbesítés gyorsasága nő, és a mulasztási ítéletek száma 10%-kal csökken az EU-ban. Ez évente akár 480 millió euró megtakarítást is eredményezhet, mert a polgároknak kevesebbet kell költeniük bírósági jogorvoslatokra.

Háttér-információk

2020 – A Bizottság a REFIT-platformmal kapcsolatos tapasztalatokra építve létrehozza a jövőállósági platformot.

2017 – A Bizottság közzéteszi az első éves teherfelmérést (Annual Burden Survey).

2017 – A Bizottság növeli a REFIT program súlyát azáltal, hogy biztosítja, hogy a jogszabályok értékelése és felülvizsgálata során mindig figyelem háruljon az egyszerűsítés és a terhek csökkentésének kérdésére.

2015 – A Bizottság létrehozza a REFIT-platformot (mandátuma 2019. október 31-én lejárt).

2015 – A Bizottság tanulmányt tesz közzé (ABRPlus), amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan hajtottak végre 12 intézkedést a cselekvési programból, és hogy az ígért eredmények milyen mértékben valósultak meg.

2012 – A cselekvési program végére a Bizottság eléri a kitűzött célt, azaz sikerül 25%-kal csökkentenie az uniós jogszabályok által a vállalkozásokra rótt adminisztratív terheket (becsült éves megtakarítás: 30,8 milliárd euró).

2007 – A Bizottság cselekvési programot indít az uniós szabályozásból eredő adminisztratív terhek csökkentésére. Magas szintű munkacsoport jön létre, hogy a végrehajtást tanácsokkal segítse. A munkacsoport ajánlásai között szerepel az elektronikus számlázás megkönnyítése és a mikrovállalkozások mentesítése az uniós számviteli szabályok alól.

2005 – A jogszabályok egyszerűsítését célzó gördülő program 2005 és 2009 között 164 intézkedést foglal magában, és az éves munkaprogram részévé válik.

2002 – A minőségi jogalkotás programjának létrehozásával az EU megteszi az első lépést a szabályozás egyszerűsítése és javítása felé. Ettől kezdve minden új bizottsági kezdeményezés esetében kötelező hatásvizsgálatot végezni és konzultációt folytatni az érdekelt felekkel.

Dokumentumok

A jogszabályok egyszerűsítését célzó uniós erőfeszítések – a szabályozási tervek éves felmérése: 2018

REFIT-eredménytábla

Összefoglalás: REFIT-eredménytábla (2017)

Összefoglalás: REFIT-eredménytábla (2016)

REFIT-eredménytábla (2016)

A Bizottság közleménye az uniós szabályozás célravezetőségéről (2012)

Cselekvési program az adminisztratív terhek csökkentésére az EU-ban – zárójelentés

ABRplus tanulmány – zárójelentés

A magas szintű munkacsoport zárójelentése: A bürokrácia csökkentése Európában – örökség és kilátások