Skip to main content

Urmăriți procesul legislativ

Oricine poate urmări evoluția propunerilor legislative ale UE.

Faza de stabilire a priorităților legislative

În fiecare toamnă, Comisia își fixează prioritățile politice pentru anul următor, ca parte a programului său de lucru. Pe baza acestuia, ea stabilește, în consultare cu Consiliul și Parlamentul European, prioritățile legislative pe care le include într-o declarație comună anuală.

Programul de lucru al Comisiei

Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019

Declarație comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare

Faza de planificare și propunere a reglementărilor

Ca parte a Agendei sale pentru o mai bună reglementare, persoanele fizice și juridice și grupurile părților interesate pot urmări inițiativele Comisiei în toate fazele procesului.

Urmăriți inițiativele planificate de Comisia Europeană

Ultimele foi de parcurs și evaluări ale impactului care descriu noile inițiative sau evaluări

Bază de date cu rapoartele de evaluare a impactului și avizele Comitetului de analiză a reglementării

Baza de date cu grupurile de experți ai Comisiei Europene

Faza de adoptare

Părțile interesate pot urmări evoluția inițiativelor Comisiei atât prin procesul legislativ european, cât și prin cele naționale. Procesul debutează cu prezentarea unei propuneri legislative, continuă cu negocierile în Parlamentul European și în Consiliu și se încheie cu adoptarea finală și transpunerea în legislația națională.

Modificările neesențiale la inițiativele UE, pentru care nu este nevoie să se parcurgă tot acest proces legislativ, se efectuează prin așa-numitele acte delegate și acte de punere în aplicare. La rândul lor, acestea pot fi urmărite de-a lungul întregului ciclu de viață.

Propunerile de noi reglementări elaborate de Comisia Europeană și evaluările de impact aferente

Urmăriți ciclul de viață al unei propuneri legislative

Bază de date cu avizele parlamentelor naționale și răspunsurile Comisiei Europene

Registrul interinstituțional al actelor delegate

Registrul de comitologie pentru actele de punere în aplicare

Faza de punere în aplicare

Puteți urmări și măsurile pe care le iau statele membre pentru a transpune legislație UE în legislație națională, precum și procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisia Europeană împotriva statelor membre.

Măsuri naționale de transpunere

Bază de date cu deciziile din cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Faza de evaluare și îmbunătățire a legislației în vigoare

Comisia Europeană analizează permanent dacă normele UE răspund nevoilor cetățenilor și întreprinderilor, cu costuri minime. Evaluările, verificările adecvării și programul REFIT reduc din complexitatea și costurile aplicării legislației UE.

Pentru aceasta, Comisia a înființat și Platforma REFIT, care reunește experți din mediul privat, parteneri sociali, societatea civilă și guvernele statelor membre. Aceștia sugerează modalități prin care normele UE pot deveni mai eficace și mai eficiente, astfel încât să se reducă sarcina de reglementare și să se îndeplinească în același timp obiectivele politicilor.

Simplificarea legislației UE prin intermediul Platformei REFIT

Evaluările și studiile planificate – începând din 2015

Rezultatele evaluării în documente de lucru ale serviciilor Comisiei Europene

Rapoarte întocmite de consultanți externi