Skip to main content

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise käigus hinnatakse ehitustegevuse või muude projektide mõju ning tagatakse keskkonnakaitse kõrge tase.