Skip to main content

Bedömning av miljöpåverkan

Miljökonsekvensbedömningar görs för att utvärdera vilken påverkan ett bygge eller annat projekt kan få. Målet är att skydda miljön.