Skip to main content

Miljøkonsekvensvurderinger

Miljøvurderinger gennemføres for at undersøge miljøeffekten af byggeprojekter og andre projekter med det formål at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse.