Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Оценка на въздействието върху околната среда

Екологичните оценки се извършват, за да се оцени въздействието на строителни или други проекти и да се осигури високо ниво на опазване на околната среда.