Skip to main content

Poveikio aplinkai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimai atliekami siekiant įvertinti statybų ar kitų projektų poveikį ir užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą.