Skip to main content

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko to ocena wpływu projektów budowlanych i innych projektów na środowisko. Służy ona zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska.