Skip to main content

Posouzení vlivu na životní prostředí

Posouzení vlivu na životní prostředí se provádí u staveb nebo jiných projektů. Cílem je vyhodnotit jejich environmentální dopad a zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí.