Skip to main content

Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali

Il-valutazzjonijiet ambjentali huma mwettqa biex jevalwaw l-impatt ta’ kostruzzjoni jew proġetti oħra u biex jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien ambjentali.