Skip to main content

Presoja vpliva na okolje

Z ocenami okoljske uspešnosti se ovrednoti vpliv gradnje in drugih projektov na okolje in zagotovi visoko stopnjo varstva okolja.