Skip to main content

Posúdenie vplyvu na životné prostredie

Posúdenia vplyvu na životné prostredie slúžia na hodnotenie dosahu stavebných alebo iných projektov a ich cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.