Skip to main content

Forebyggelse af svig

Hvad laver Kommissionen?

Formålet med OLAF's arbejde

  • At beskytte EU's finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter
  • At afsløre og efterforske alvorlige tjenesteforseelser blandt EU's ansatte, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager
  • At understøtte EU-institutionerne og de nationale regeringer i udviklingen og gennemførelsen af politikker for bekæmpelse af svig

De vigtigste initiativer