Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Борба с измамите

Какво прави Комисията

Цели

  • Защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез разследване на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности
  • Разкриване и разследване на тежки нарушения от страна на служители на ЕС, които биха могли да доведат до дисциплинарни или наказателни производства
  • Подкрепа на институциите на ЕС и националните правителства при изготвянето и прилагането на законодателството и политиките за борба с измамите

Ключови инициативи

Европейска прокуратура

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС с правомощия да извършва разследване, наказателно преследване и подвеждане под отговорност в случаите на престъпления, засягащи бюджета на ЕС.