Skip to main content

Acțiunile UE de consolidare a securității alimentare la nivel mondial

Consolidarea sistemelor alimentare din întreaga lume prin asistență umanitară și cooperare internațională

Invadarea Ucrainei de către Rusia pune în pericol securitatea alimentară pentru milioane de persoane din întreaga lume, în special din țările cu venituri mici, care depind de importurile de alimente și îngrășăminte.

Uniunea Europeană ia măsuri pentru a se asigura că securitatea alimentară mondială este restabilită prin cooperare internațională. De asemenea, mobilizează ajutor umanitar și sprijin pentru fermierii cei mai afectați.

Invadarea Ucrainei de către Rusia are ecouri în toată lumea. Este vorba despre impactul asupra vieților și asupra mijloacelor de trai a milioane de oameni de pe tot mapamondul, care se tem că nu își vor putea permite să își încălzească locuințele sau să cumpere hrană pentru copiii lor.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
ursula von der leyen

Agresiunea Rusiei cauzează criza alimentară mondială

Invadarea Ucrainei de către Rusia a avut consecințe imediate asupra securității alimentare pentru milioane de persoane din întreaga lume. Costurile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente au crescut. Creșterea costurilor energiei și îngrășămintelor a destabilizat piețele agricole, iar fluxurile comerciale către și dinspre Ucraina și Rusia sunt perturbate.

Ucraina asigură peste jumătate din grâul oferit prin Programul Alimentar Mondial. Din cauza bombardamentelor de artilerie și a atacurilor cu bombă, agricultorilor ucraineni le este imposibil să semene.

Rusia vizează și distruge în mod deliberat utilajele agricole, stocurile de alimente și capacitățile de prelucrare și transport din Ucraina.

Rusia își limitează exporturile de alimente și blochează sute de nave cu grâu în Marea Neagră.

Sancțiunile impuse de UE Rusiei și Belarusului nu vizează sectorul agricol. Achiziționarea, importul și transportul de produse agricole și alimentare sunt exceptate de la interdicția privind navele sub pavilion rus.

Răspunsul UE

În calitate de partener de lungă durată și de încredere pentru țările din întreaga lume, UE depune eforturi pentru a asigura securitatea alimentară la nivel mondial și pentru a dezvolta sisteme alimentare reziliente.

Disponibilitatea alimentelor nu este în pericol în UE în prezent, deoarece continentul este în mare măsură autonom în ceea ce privește multe produse agricole. Cu toate acestea, sectorul nostru agricol este un importator net de anumite produse, de exemplu de furaje proteice. Această vulnerabilitate, împreună cu costurile ridicate ale factorilor de producție, precum îngrășămintele și energia din surse fosile, generează provocări pentru fermieri în ceea ce privește producția și riscă să ducă la creșterea prețurilor la alimente.

Comisia Europeană propune o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu menite să consolideze securitatea alimentară mondială și să sprijine fermierii și consumatorii din UE, având în vedere creșterea prețurilor la alimente și a costurilor factorilor de producție.

Pentru aceasta:

ajutăm la scoaterea cerealelor din Ucraina

sprijinim categoriile vulnerabile de populație

ne intensificăm propria producție de alimente

eliminăm restricțiile asupra comerțului cu alimente și promovăm multilateralismul

Consolidarea securității alimentare mondiale

8 miliarde de EUR
investiți de UE în securitatea alimentară la nivel mondial (2020-2024)
Peste 70 de țări
vor primi sprijin pentru a spori reziliența sistemelor lor alimentare

Impactul global al reducerii producției agricole vegetale

Comisia este ferm hotărâtă să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că UE, ca exportator net de alimente și producător agroalimentar de vârf, contribuie la securitatea alimentară mondială. UE este un furnizor principal de asistență umanitară și pentru dezvoltare în ceea ce privește alimentele și sistemele alimentare.

Se preconizează că atât nevoile cât și costurile umanitare vor crește și vor exercita o presiune suplimentară asupra asistenței umanitare. Începând din 2015, UE a cheltuit cel puțin 350 de milioane EUR pe an pentru asistență alimentară umanitară. Între 2020 și 2024, UE investește 8 miliarde EUR pentru securitatea alimentară la nivel mondial. În perioada 2021-2027 UE va sprijini sistemele alimentare din aproximativ 70 de țări partenere.

  • La 6 aprilie, UE și statele membre s-au angajat să aloce peste 1 miliard EUR pentru gestionarea securității alimentare în Sahel. 
  • La 26 aprilie, UE și statele membre s-au angajat să aloce 633 de milioane EUR pentru sprijin urgent și pentru consolidarea sistemelor alimentare și a rezilienței în Cornul Africii.
  • La 24 septembrie, UE a alocat 600 de milioane EUR celor mai vulnerabile țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific afectate de criza alimentară.

  • În data de 14 noiembrie, Comisia a anunțat un nou pachet de ajutor umanitar în valoare de 210 de milioane EUR pentru cele 15 țări cel mai afectate de efectele devastatoare ale creșterii insecurității alimentare.

Pentru regiunea vecinătății sudice, UE a adoptat un pachet de sprijin în valoare de 225 de milioane EUR menit să atenueze efectele potențialelor crize alimentare care ar putea să apară din cauza dependenței mari de importurile de alimente perturbate de război.

În plus, UE va continua să pledeze ferm pentru evitarea restricțiilor și a interdicțiilor la export privind alimentele, precum și pentru buna funcționare a pieței unice.

Această criză profundă confirmă faptul că trebuie să accelerăm, la nivel mondial, tranziția sistemelor alimentare către sustenabilitate și reziliență, pentru a fi mai bine pregătiți în caz de crize viitoare. Ca urmare a Summitului ONU privind sistemele alimentare din 2021, Comisia se implică în opt coaliții globale care vizează creșterea sustenabilă a productivității, reziliența și transformarea sistemelor alimentare.

Sprijin pentru Ucraina

UE depune eforturi susținute pentru a scoate pe piețele mondiale cerealele blocate în Ucraina, în beneficiul atât al cetățenilor din Ucraina care și-ar putea primi astfel banii de care au atâta nevoie, cât și al Programului Alimentar Mondial, care are, la rândul său, nevoie să se aprovizioneze pentru a-și putea oferi ajutorul.

UE deschide culoare de solidaritate și finanțează diferite moduri de transport, astfel încât cerealele produse de Ucraina să poată ajunge în țările cele mai vulnerabile din lume.

Culoarele de solidaritate ale UE
Principalele coridoare pentru exporturile agricole ale Ucrainei
15 milioane de tone
Produse agricole provenind din Ucraina exportate cu ajutorul coridoarelor de solidaritate ale UE
1 miliard EUR
Investit de Comisie și de partenerii săi pentru a menține și a consolida capacitățile culoarelor

De asemenea, își intensifică producția pentru a reduce presiunea asupra piețelor alimentare mondiale și colaborează cu Programul Alimentar Mondial, astfel încât stocurile disponibile și produsele suplimentare să poată ajunge în țările vulnerabile, la prețuri accesibile.

În același timp, Comisia ajută Ucraina să elaboreze și să implementeze o strategie de securitate alimentară pe termen scurt și mediu, astfel încât contribuțiile să poată ajunge la ferme, acolo unde este posibil, iar mijloacele de transport și instalațiile de depozitare să poată fi menținute, pentru a-i permite țării să își hrănească cetățenii și să își reia, în cele din urmă, exporturile.

Solidaritatea UE cu Ucraina

Sprijinul pentru fermierii din UE

Suma de 500 de milioane EUR va fi distribuită sub formă de alocări naționale pentru a sprijini în mod direct fermierii cei mai afectați de costurile mai ridicate ale factorilor de producție și de închiderea piețelor de export. Țările UE pot completa acest sprijin în proporție de până la 200 % cu fonduri naționale.

Pentru a aborda dificultățile legate de fluxul de numerar cu care se confruntă în prezent fermierii, țărilor UE li se va permite să facă în avans plăți directe mai mari în cadrul PAC.

Comisia a luat deja următoarele măsuri:

  • a acordat o derogare excepțională și temporară pentru a permite culturile pe terenuri scoase temporar din circuitul agricol în UE, menținând în același timp plățile integrale pentru înverzire către fermieri
  • a propus un nou cadru temporar de criză care să îi includă și pe fermieri, pe producătorii de îngrășăminte și sectorul pescăresc

Comisia va introduce, de asemenea, măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” pentru sprijinirea pieței cărnii de porc, având în vedere situația deosebit de dificilă din acest sector.

Sprijinul pentru consumatorii din UE

Măsurile de îmbunătățire a aprovizionării cu produse alimentare de bază vor contribui la reducerea presiunilor asupra prețurilor.

Statele membre ale UE ar putea implementa, de asemenea, rate reduse ale taxei pe valoarea adăugată și încuraja operatorii economici să limiteze creșterea prețurilor cu amănuntul.

În plus, statele membre pot recurge la fondurile UE, precum Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), care sprijină propriile lor acțiuni menite să furnizeze asistență alimentară și/sau materială de bază categoriilor celor mai defavorizate de populație.

Reziliența și sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare

Sporirea rezilienței prinreducerea dependenței agriculturii europene de energie, de importuri cu consum ridicat de energie și de importuri de hrană pentru animale este o necesitate, acum mai mult decât oricând. Reziliența necesită surse de import și piețe de desfacere diversificate, prin intermediul unei politici comerciale multilaterale și bilaterale solide.

Translations of the webpage in Arabic and Swahili

Publicații generale22 decembrie 2022
Translation of the webpage in Arabic
Publicații generale22 decembrie 2022
Translation of the webpage in Swahili