Skip to main content

Uniós intézkedések a globális élelmezésbiztonságért

Az élelmiszerrendszerek megerősítése világszerte humanitárius segítségnyújtás és nemzetközi együttműködés révén

Az Ukrajna elleni orosz invázió világszerte több millió ember élelmezését veszélyezteti, különösen az élelmiszer- és műtrágyaimporttól függő, alacsony jövedelmű országokban.

Az Európai Unió lépéseket tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi együttműködés révén helyreálljon a globális élelmezésbiztonság. Emellett humanitárius segítségnyújtást és támogatást mozgósít a leginkább érintett mezőgazdasági termelők számára.

Az Ukrajna elleni orosz invázió világszerte érezteti hatását. Világszerte emberek millióinak életéről és megélhetéséről van szó, akik félnek, hogy otthonaikban nem lesz fűtés, hogy nem tudnak enni adni gyermekeiknek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
ursula von der leyen

Oroszország agressziója globális élelmiszerválságot idéz elő

Az Ukrajna elleni orosz invázió azonnali, világszerte emberek millióit érintő hatást gyakorol az élelmezésbiztonságra. Az élelmiszer-ellátási lánc egészében emelkednek a költségek. Az energia- és műtrágyaárak növekedése destabilizálja az agrárpiacokat, az Ukrajnából és Oroszországból érkező és oda tartó kereskedelmi forgalom pedig zavart szenved.

Az Élelmezési Világprogram búzaellátásának több mint a fele Ukrajnából származik. A támadások és bombázások miatt az ukrán mezőgazdasági termelők azonban nem tudják elvetni a gabonát.

Oroszország szándékosan mezőgazdasági gépeket, élelmiszerkészleteket, valamint feldolgozási és szállítási létesítményeket vesz célba és semmisít meg Ukrajnában.

Oroszország korlátozza élelmiszer-exportját, és több száz, búzával teli hajót blokkol a Fekete-tengeren.

Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben kivetett uniós szankciók nem célozzák a mezőgazdasági ágazatot. Az orosz lobogó alatt közlekedő hajókra nem vonatkozik tilalom, ha azok mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vásárlására, importjára vagy szállítására szolgálnak.

Az EU válasza

Az EU a világ országainak régi és megbízható partnereként azon dolgozik, hogy szavatolja a globális élelmezésbiztonságot és reziliens élelmiszerrendszereket építsen ki.

Az Unión belüli élelmiszer-ellátás jelenleg nincs veszélyben, mivel a kontinens számos mezőgazdasági termék esetében nagyrészt önellátó. Mezőgazdasági ágazatunk azonban egyes termékek – például a takarmányfehérje – esetében nettó importőr. Ez a sebezhetőség a megnövekedett termelési költségekkel – például a műtrágya és a fosszilis energiahordozók áremelkedésével – párosulva termelési kihívásokkal szembesíti a mezőgazdasági termelőket, és az élelmiszerárak emelkedésével fenyeget.

Tekintettel az emelkedő élelmiszerárakra és a megnövekedett termelési költségekre, az Európai Bizottság rövid és középtávú intézkedéseket javasol, melyek egyrészt a globális élelmezésbiztonság javítását szolgálják, másrészt az uniós mezőgazdasági termelőket és fogyasztókat hivatottak támogatni.

A következőket tesszük:

segítünk kijuttatni a gabonát Ukrajnából

támogatjuk a kiszolgáltatott népességcsoportokat

fokozzuk az élelmiszer-termelést

felszámoljuk az élelmiszer-kereskedelemre vonatkozó korlátozásokat és előmozdítjuk a multilateralizmust

A globális élelmezésbiztonság megerősítése

8 milliárd euró
Ennyit fordít az EU 2020 és 2024 között az élelmezésbiztonság javítására világszerte
Több mint 70 ország
kap támogatást élelmiszerrendszere rezilienciájának növeléséhez

A növénytermesztés csökkenésének globális hatása

A Bizottság minden szükséges intézkedést meg kíván tenni, hogy az EU nettó élelmiszer-exportőrként és vezető agrár-élelmiszeripari termelőként hozzájáruljon a globális élelmezésbiztonsághoz. Az EU élen jár az élelmiszerellátással és az élelmiszerrendszerekkel kapcsolatos humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési támogatás terén.

A humanitárius szükségletek és költségek valószínűleg egyaránt fokozódni fognak, további nyomást gyakorolva a humanitárius segítségnyújtásra. 2015 óta az EU évente legalább 350 millió eurót költ humanitárius élelmezési segélyekre. 2020 és 2024 között az EU 8 milliárd eurót fordít az élelmezésbiztonság megszilárdítására világszerte. A 2021 és 2027 közötti időszakban az EU mintegy 70 partnerország élelmiszerrendszerét fogja támogatni.

  • Április 6-án az EU és a tagállamok több mint 1 milliárd eurót ajánlottak fel a Száhel-övezet élelmezésbiztonságának kezelésére. 
  • Április 26-án az EU és tagállamai 633 millió eurót ajánlottak fel sürgős támogatásra, valamint az élelmiszerrendszerek és rezilienciájuk megerősítésére Afrika szarván.
  • Szeptember 24-én az EU 600 millió eurót különített el az élelmiszerválság által sújtott, legkiszolgáltatottabb afrikai, karibi és csendes-óceáni országok számára.

  • November 14-én a Bizottság 210 millió euró összegű új humanitárius segítségnyújtási csomagot jelentett be az élelmiszer-ellátás növekvő bizonytalanságának pusztító hatásai által leginkább érintett 15 ország számára.

Az EU 225 millió euró összegű támogatási csomagot fogadott el a déli szomszédság régiója számára, amely nagymértékben függ az élelmiszer-behozataltól. A támogatás célja, hogy enyhítse a háború miatt esetlegesen kialakuló élelmiszerválságok hatásait.

Ezenfelül az EU továbbra is határozottan ellenzi az élelmiszerexport korlátozását és tilalmát, ugyanakkor kiáll az egységes piac megfelelő működése mellett.

Ez a súlyos válsághelyzet rámutat, hogy a jövőbeli válságokra való jobb felkészülés érdekében globális szinten fel kell gyorsítanunk a fenntartható és reziliens élelmiszerrendszerre való átállást. Az élelmiszerrendszerekkel foglalkozó 2021. évi ENSZ-csúcstalálkozó nyomán a Bizottság nyolc olyan globális koalícióban vesz részt, amelyek az élelmiszerrendszerek átalakítását, a rezilienciát és a termelékenység fenntartható növekedését célozzák.

Ukrajna támogatása

Az EU eltökélten dolgozik azért, hogy az Ukrajnában rekedt gabonát eljuttassa a világpiacokra, hogy biztosítani tudja az ukránok számára a bevételeket, amelyekre égető szükségük van, valamint az Élelmezési Világprogram számára az igencsak szükséges készleteket.

Az EU szolidaritási útvonalakat nyit meg, és különböző közlekedési módokat finanszíroz annak érdekében, hogy az ukrán gabona eljusson a világ legsérülékenyebb helyzetű országaihoz.

Uniós szolidaritási folyosók
Kulcsfontosságú közlekedési folyosók Ukrajna agrárexportja szempontjából
15 millió tonna
Az uniós szolidaritási folyosóknak köszönhetően Ukrajnából exportált agrártermékek mennyisége
1 milliárd euró
Ennyit ruházott be partnereivel együtt az Európai Bizottság a szolidaritási folyosók kapacitásának fenntartására és bővítésére

Az EU fokozza saját termelését is, hogy enyhítse a globális élelmiszerpiacokra nehezedő nyomást, és együttműködik az Élelmezési Világprogrammal annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló készletek és további termékek megfizethető áron eljussanak a sérülékeny országokhoz.

A Bizottság támogatja Ukrajnát egy rövid és középtávú élelmezésbiztonsági stratégia kidolgozásában és végrehajtásában is, biztosítva, hogy a hozzájárulások lehetőség szerint eljussanak a gazdaságokba, és hogy a szállítási és tárolólétesítmények fenntartása révén Ukrajna el tudja látni polgárait, és végső soron visszanyerhesse exportpiacait.

Uniós szolidaritás Ukrajnával

Az uniós mezőgazdasági termelők támogatása

A magasabb termelési költségek és az exportpiacok bezárása által leginkább érintett mezőgazdasági termelők közvetlen támogatására 500 millió eurót fordítanak nemzeti allokációk formájában. Az uniós országok ezt a támogatást kiegészíthetik nemzeti forrásokkal, feltéve, hogy azok összege nem haladja meg a támogatás 200%-át.

A mezőgazdasági termelők jelenlegi likviditási nehézségeinek kezelése érdekében az uniós országoknak lehetőségük lesz arra, hogy a KAP közvetlen kifizetéseiből nagyobb részt fizessenek ki előre.

A Bizottság a következőket már megtette:

  • Kivételes és ideiglenes eltérést engedélyezett az EU-n belül pihentetett földterületen történő növénytermesztés lehetővé tétele érdekében, a mezőgazdasági termelőknek nyújtott, a környezetbarátabbá válást ösztönző teljes támogatás fenntartása mellett.
  • Új ideiglenes válságkeretre tett javaslatot, amely kiterjed a mezőgazdasági termelőkre, a műtrágyagyártókra és a halászati ágazatra is.

A Bizottság piaci biztonsági hálót is bevezet a sertéshúspiac támogatására, tekintettel az ágazat különösen nehéz helyzetére.

Az uniós fogyasztók támogatása

Az alapvető élelmiszerek kínálatának javítását célzó intézkedések hozzá fognak járulni az árnyomás enyhítéséhez.

A tagállamok csökkentett áfakulcsokat is alkalmazhatnak, ezzel ösztönözve a gazdasági szereplőket a kiskereskedelmi árak megfékezésére.

A tagállamok emellett uniós forrásokból – így a leginkább rászorulóknak élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatást nyújtó tagállami intézkedéseket szolgáló, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból – is lehívhatnak forrásokat.

Élelmiszerrendszereink rezilienciája és fenntarthatósága

A reziliencia növelése szükségesebb, mint valaha –csökkentenünk kell az európai mezőgazdaság függőségét az energiától, az energiaigényes importtól és a takarmányimporttól. A reziliencia megteremtéséhez diverzifikált importforrásokra és felvevőpiacokra van szükség egy szilárd többoldalú és kétoldalú kereskedelempolitika révén.

Translations of the webpage in Arabic and Swahili

Általános kiadványok22 december 2022
Translation of the webpage in Arabic
Általános kiadványok22 december 2022
Translation of the webpage in Swahili