Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Промишлен план на Зеления пакт

Водеща роля за европейската промишленост с нулеви нетни емисии

Leading the clean tech revolution

The Green Deal Industrial Plan enhances the competitiveness of Europe's net-zero industry and is accelerating the transition to climate neutrality. It does so by creating a more supportive environment for scaling up the EU's manufacturing capacity for the net-zero technologies and products required to meet Europe's ambitious climate targets.

Имаме рядката възможност бързо, амбициозно и целенасочено да зададем посоката, за да осигурим промишленото лидерство на ЕС в бързо разрастващия се сектор на технологиите с нулеви нетни емисии. Европа е решена да бъде водеща в прехода към чистите технологии. За нашите предприятия и хора това означава превръщане на уменията в качествени работни места и на иновации в масово производство — благодарение на опростена и по-бърза рамка. По-добър достъп до финансови средства ще даде възможност на нашите ключови сектори на чистите технологии да се разрастват бързо.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Пътят към нулеви нетни емисии

Над 100 млрд. евро
е стойността на екосистемата на ЕС за стартиращи предприятия с нулеви нетни емисии през 2021 г., като тя се е удвоила от 2020 г. насам
Над 400 GW
капацитет за производство на вятърна и слънчева енергия от възобновяеми източници в ЕС през 2022 г., което представлява увеличение с над 25 % в сравнение с 2020 г.
4,5 милиона
„зелени“ работни места в европейската икономика през 2019 г. — увеличение в сравнение с 3,2 милиона през 2000 г.

Четирите стълба на плана

За да се осигури мястото на Европа като дом на промишлените иновации и чистите технологии, промишленият план на Зеления пакт ще обхваща четири основни стълба:

Предвидима и опростена регулаторна среда
По-бърз достъп до финансиране
Повишаване на уменията
Отворена търговия за устойчиви вериги на доставки

Предвидима и опростена регулаторна среда

Първият стълб на плана е свързан с опростена и по-предвидима регулаторна рамка.

Net-Zero Industry Act

Identifying goals for net-zero industrial capacity and provide a regulatory framework suited for its quick deployment

Critical Raw Materials Act

Ensuring sufficient access to those materials, like rare earths, that are vital for manufacturing key technologies

По-бърз достъп до финансиране

Вторият стълб на плана ще ускори инвестициите и финансирането за производството на чисти технологии в Европа.

Повишаване на необходимите умения

С оглед на огромния ръст на новите технологии ще се нуждаем от огромен ръст на уменията и квалифицираните работници в този сектор. За да се развият уменията, необходими за осъществяване на екологичния преход, Комисията ще:

Контекст

Надпреварата в областта на чистите технологии е в пълен ход. Най-големите икономики в света — от САЩ до Индия, от Китай до Япония — започнаха да инвестират мащабно в екологични иновации. Въпреки че това може да бъде само добра новина за нашата планета, то, разбира се, оказва силен натиск върху прехода към чиста енергия в ЕС.

За да постигнем преход към чиста енергия в ЕС, се нуждаем от еднакви условия на конкуренция както в световен мащаб, така и на европейско равнище. Това означава да се подобри стимулирането на нашата собствена промишленост — от водород до химикали, от биотехнологии до нанотехнологии. Именно за да се постигне тази цел, бе даден старт на промишления план на Зеления пакт за Европа.

*icons on this page made by stock.adobe.com 

Документи

1 ФЕВРУАРИ 2023
Communication: A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age
English
(743.85 KB - PDF)
Изтегляне
1 ФЕВРУАРИ 2023
Factsheet - The Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Изтегляне
1 ФЕВРУАРИ 2023
Statement by President von der Leyen on the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Изтегляне
1 ФЕВРУАРИ 2023
Questions and answers about the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Изтегляне