Skip to main content
Žaliojo kurso pramonės planas

Europos neutralaus poveikio klimatui pramonės lyderiavimas

Leading the clean tech revolution

The Green Deal Industrial Plan enhances the competitiveness of Europe's net-zero industry and is accelerating the transition to climate neutrality. It does so by creating a more supportive environment for scaling up the EU's manufacturing capacity for the net-zero technologies and products required to meet Europe's ambitious climate targets.

Turime šios kartos galimybę rodyti pavyzdį, operatyviai, su užmoju ir prasmingai užtikrinti ES pramonės pirmavimą sparčiai augančiame nulinio poveikio technologijų sektoriuje. Europa yra pasiryžusi vadovauti švarių technologijų revoliucijai. Mūsų įmonėms ir žmonėms tai reiškia, kad taikant paprastesnę ir greitesnę sistemą įgūdžiai paverčiami kokybiškomis darbo vietomis, o inovacijos – masine gamyba. Geresnės galimybės gauti finansavimą leis mūsų pagrindinėms švarių technologijų pramonės šakoms sparčiai plėstis.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Kelias į poveikio klimatui neutralumą

Daugiau kaip 100 mlrd. EUR
– tai ES neutralaus poveikio klimatui startuolių ekosistemos vertė 2021 m., kuri padvigubėjo, palyginti su 2020 m.
Daugiau kaip 400 GW
vėjo ir saulės energijos gamybos pajėgumų ES 2022 m. – palyginti su 2020 m., šis rodiklis padidėjo kaip 25 proc.
4,5 mln.
žaliųjų darbo vietų Europos ekonomikoje 2019 m. – tai 3,2 mln. daugiau nei 2000 m.

Keturi plano ramsčiai

Siekiant užtikrinti, kad Europa būtų pramonės inovacijų ir švarių technologijų namai, Žaliojo kurso pramonės planas turės keturis pagrindinius ramsčius:

Nuspėjama ir supaprastinta reglamentavimo aplinka
Greitesnė prieiga prie finansavimo
Įgūdžių gerinimas
Atvira prekyba atsparioms tiekimo grandinėms

Nuspėjama ir supaprastinta reglamentavimo aplinka

Pirmasis plano ramstis – paprastesnė ir nuspėjamesnė reglamentavimo sistema.

Net-Zero Industry Act

Identifying goals for net-zero industrial capacity and provide a regulatory framework suited for its quick deployment

Critical Raw Materials Act

Ensuring sufficient access to those materials, like rare earths, that are vital for manufacturing key technologies

Greitesnė prieiga prie finansavimo

Antrasis plano ramstis paspartins investicijas į švarių technologijų gamybą Europoje ir jos finansavimą.

Reikalingų įgūdžių gerinimas

Sparčiai gausėjant naujų technologijų, šiame sektoriuje mums reikės daug daugiau įgūdžių ir kvalifikuotų darbuotojų. Siekdama ugdyti įgūdžius, kurių reikia žaliajai pertvarkai įgyvendinti, Komisija:

Pagrindiniai faktai

Švarių technologijų lenktynės jau įsibėgėjo. Šalys, kurių ekonomika yra viena didžiausių pasaulyje, – nuo Jungtinių Amerikos Valstijų iki Indijos, nuo Kinijos iki Japonijos – žaliosioms inovacijoms jau skiria didžiules investicijas. Nors mūsų planetai ši žinia, be abejo, yra tik gera, tai sukuria didelį spaudimą pačios ES perėjimui prie švarios energijos.

Kad ES pereitų prie švarios energijos, mums reikia vienodų veiklos sąlygų tiek pasauliniu, tiek Europos mastu. Tai reiškia, kad reikia geriau skatinti savo pramonės sektorius – nuo vandenilio iki cheminių medžiagų, nuo biotechnologijų iki nanotechnologijų. Šiuo tikslu ir buvo parengtas Europos žaliojo kurso pramonės planas.

*icons on this page made by stock.adobe.com 

Dokumentai

1 VASARIS 2023
Communication: A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age
English
(743.85 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
1 VASARIS 2023
Factsheet - The Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
1 VASARIS 2023
Statement by President von der Leyen on the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Parsisiųsdinti
1 VASARIS 2023
Questions and answers about the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Parsisiųsdinti