Skip to main content

Práva dítěte

Evropská unie a její členské státy mají povinnost práva dítěte respektovat, chránit a prosazovat. Všechny politiky EU, které mají na děti nějaký dopad, musí být navrženy v souladu s nejlepšími zájmy dítěte.