Skip to main content

Barns rättigheter

EU och EU-länderna måste respektera, skydda och främja barns rättigheter. All EU-politik som påverkar barn måste utformas med barnens bästa för ögonen.