Skip to main content

Bērna tiesības

ES un tās dalībvalstīm ir jāievēro, jāaizsargā un jāatbalsta bērna tiesības. Visiem ES noteikumiem, kas ietekmē bērnus, ir jābūt veidotiem tā, lai tiku ievērotas viņu intereses.