Направо към основното съдържание

Права на детето

ЕС и държавите от ЕС трябва да зачитат, защитават и насърчават правата на децата. Всички политики на ЕС, които имат въздействие върху децата, трябва да се изготвят в съответствие с техните интереси.