Skip to main content
Logotip Europske komisije

Strategija za rodnu ravnopravnost

Postignuća i ključna područja djelovanja

Postignuća u području rodne ravnopravnosti

Iako neravnopravnost nije iskorijenjena, EU je zadnjih desetljeća postigao znatan napredak u području rodne ravnopravnosti, i to prvenstveno iz sljedećih razloga:

 • zakonodavstva o jednakom postupanju
 • rodno osviještene politike i integracije rodne perspektive u sve politike
 • posebnih mjera za bolji položaj žena.

Više žena na tržištu rada i napredak u osiguravanju boljeg obrazovanja i osposobljavanja žena trendovi su koji ulijevaju nadu.

Međutim, i dalje postoje rodne razlike: na tržištu rada previše je žena u slabije plaćenim sektorima, a nedovoljno su zastupljene na položajima na kojima se donose odluke.

Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost predstavlja praktično ostvarenje obveze Komisije Ursule von der Leyen kad je riječ o postizanju Unije ravnopravnosti. U njoj se nalaze ciljevi i mjere za značajni napredak koji bi do 2025. trebalo postići kako bi u Europi vladala rodna ravnopravnost. Cilj je da u Uniji žene i muškarci, djevojčice i dječaci, u svoj svojoj raznolikosti, mogu slobodno kročiti putem koji su odabrali, imati jednake mogućnosti za uspjeh te ravnopravno sudjelovati u našem europskom društvu i voditi ga.

Glavni ciljevi su zaustavljanje rodno uvjetovanog nasilja, rušenje rodnih stereotipa, ukidanje rodnih razlika na tržištu rada, postizanje jednakog sudjelovanja u različitim sektorima gospodarstva, borba protiv rodnih razlika u plaćama i mirovinama, ukidanje rodnih razlika u području skrbi i postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici. Strategija se temelji na dvojnom pristupu odnosno na rodno osviještenoj politici u kombinaciji s ciljanim mjerama te na intersekcionalnosti kao horizontalnom načelu za provedbu te strategije. Iako je naglasak na mjerama unutar EU-a, ona je usklađena s vanjskom politikom EU-a o rodnoj ravnopravnosti i jačanju položaja žena.

Jedan od prvih koraka u vezi sa Strategijom bio je prijedlog o obvezujućim mjerama za transparentnost plaća, koji je Komisija donijela 4. ožujka 2021.

Novim prijedlogom direktive na razini EU-a o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koji je donijela 8. ožujka 2022., Komisija želi uvesti ciljana minimalna pravila o pravima te skupine žrtava nasilja te kriminalizirati najteže oblike nasilja nad ženama i nasilja na internetu.

Velika je prekretnica donošenje Direktive o ženama u upravnim odborima, kojom se nastoji poboljšati rodna ravnoteža u upravama najvećih trgovačkih društava u EU-u uvrštenih na burzu. Nakon deset godina pregovora ta je direktiva konačno donesena 22. studenoga 2022.

Europska komisija pokrenula je 8. ožujka 2023. kampanju za borbu protiv rodnih stereotipa. Riječ je o kampanji na razini EU-a za bobu protiv rodnih stereotipa, koji utječu i na muškarce i na žene u različitim područjima života, uključujući odabir karijere, podjelu odgovornosti za skrb i donošenje odluka. To je konkretan rezultat Strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

5 OŽUJAK 2020
Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.–2025.
hrvatski
(246.17 KB - HTML)
Preuzimanje
Opće publikacije24 studeni 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Preuzimanje
Opće publikacije5 ožujak 2020
Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Striving for a Union of Equality
hrvatski
(247.67 KB - PDF)
Preuzimanje
 • Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  български
  (323.12 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  čeština
  (268.48 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  ελληνικά
  (266.74 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

  română
  (271.56 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  slovenčina
  (276.63 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Preuzimanje
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Preuzimanje

Godišnje izvješće o rodnoj ravnopravnosti

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u EU-u za 2023. treće je izvješće u okviru strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. U njemu se analizira stanje rodne ravnopravnosti u EU-u i državama članicama. Naglašavaju se postignuća EU-a u pet ključnih područja obuhvaćenih strategijom i navode inspirativni primjeri iz država članica i projekata financiranih sredstvima EU-a u tim područjima.

2 OŽUJAK 2023
2023 Report on Gender Equality in the EU
English
(2.21 MB - PDF)
Preuzimanje

Pogledajte sva prethodna izvješća o rodnoj ravnopravnosti (2016. i 2020. izvješća nisu objavljena)

Strateško djelovanje za rodnu ravnopravnost

Strateškim djelovanjem za rodnu ravnopravnost 2016. – 2019. definiran je okvir za rad Europske komisije na rodnoj ravnopravnosti u navedenom razdoblju.

U njemu se naglasak stavlja na sljedećih 5 prioritetnih područja:

 • povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaku ekonomsku neovisnost žena i muškaraca
 • smanjenje rodne razlike u plaćama, primanjima i mirovinama te borbu protiv siromaštva žena
 • promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka
 • suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja te zaštitu i potporu za žrtve
 • promicanje rodne ravnopravnosti i prava žena diljem svijeta.

Komisija je utvrdila ciljeve za sva ta prioritetna područja i donijela više od 30 konkretnih mjera. Osim toga, potvrdila je svoju predanost rodno osviještenoj politici jer će se perspektiva rodne ravnopravnosti integrirati u sve politike EU-a te u EU-ove programe financiranja.

2 LIPANJ 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Preuzimanje
10 VELJAČA 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Dokumenti

 

12 PROSINAC 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Preuzimanje

 

6 OŽUJAK 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Preuzimanje