Skip to main content

Nemi esélyegyenlőségi stratégia

Eredmények és kulcsfontosságú cselekvési területek

A nemek közötti egyenlőség terén elért eredmények

Noha még teljes mértékben nem sikerült felszámolni az egyenlőtlenségeket, az EU az elmúlt évtizedekben jelentős előrehaladást ért el a nemek közötti esélyegyenlőség terén, annak köszönhetően, hogy

  • egyenlő bánásmódot biztosító jogszabályokat hozott létre,
  • a nemek közötti egyenlőséget általános érvényű szemponttá tette, és a nemi dimenziót az összes többi szakpolitikába is beépítette, valamint
  • célzott intézkedéseket vezetett be a nők érvényesülése érdekében.

Biztató tendenciára utal, hogy egyre több nő van jelen a munkaerőpiacon, és helyzetük az oktatás és képzés terén is javult.

Egyenlőtlenségek azonban továbbra is fennállnak: még mindig több nő dolgozik az alacsonyabban fizetett ágazatokban, és továbbra is alulreprezentáltak a döntéshozói pozíciókban.

A 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia azon elkötelezett erőfeszítések egyike, amelyeket az Ursula von der Leyen vezette Bizottság egy egyenlőségközpontú Unió megteremtése érdekében tesz. A stratégiában megfogalmazott szakpolitikai célkitűzések és intézkedések azt szolgálják, hogy Európa 2025-ig jelentős előrelépést tegyen a nemek közötti egyenlőség megvalósulása felé. A cél egy olyan európai társadalom, ahol nők és férfiak, lányok és fiúk – sokféleségük ellenére – valamennyien szabadon választhatják meg életútjukat, egyenlő esélyt kapnak a boldoguláshoz, és az európai társadalom egyenértékű résztvevői és akár vezetői is lehetnek.

A stratégia elsődleges célja, hogy megszűnjön a nemi alapú erőszak, visszaszoruljanak a nemi sztereotípiák, eltűnjön a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci szakadék, a különböző gazdasági ágazatokban mindkét nem azonos arányban képviseltesse magát, egyenlőséget élvezzen a bérek és a nyugdíjak terén, a gondozási feladatok mindkét nem képviselőire egyenlő mértékben háruljanak, és a döntéshozói, illetve politikai pályák nemtől függetlenül nyitva álljanak mindenki előtt. A stratégia kettős megközelítést követ: a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését célzott intézkedésekkel egészíti ki. A végrehajtás szempontjai közé horizontális elvként – azaz valamennyi szakpolitikát érintően – beépül a halmozottan diszkriminált személyek egyedi helyzetét szem előtt tartó interszekcionális megközelítés. Bár a stratégia elsősorban az Unión belüli intézkedésekre összpontosít, összhangban áll azokkal a külpolitikai törekvésekkel, amelyekkel az EU határain kívül is igyekszik előrelépést elérni a nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalása terén.

A stratégia egyik első eredményeként a Bizottság 2021. március 4-én a bérek átláthatóságára vonatkozóan kötelező erejű intézkedésekre tett javaslatot.

Az Európai Bizottság 2022. március 8-án benyújtotta a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló új, uniós szintű irányelvjavaslatot. Ennek célja, hogy célzott minimumszabályokat vezessen be a bűncselekmények áldozatainak e csoportját megillető jogokra vonatkozóan, valamint hogy bűncselekménnyé nyilvánítsa a nőkkel szembeni erőszak és az online erőszak formáit.

5 MÁRCIUS 2020
Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia
magyar
(261.83 KB - HTML)
Letöltés
Factsheet - Championing gender equality - cover
3 MÁRCIUS 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
English
(3.16 MB - PDF)
Letöltés
Factsheet - striving for a Union of equality - the gender equality strategy 2020-2025 - cover
5 MÁRCIUS 2020
Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia
magyar
(275.39 KB - PDF)
Letöltés

 

Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért

A „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című dokumentum felvázolta a keretet az Európai Bizottság munkájához.

A stratégiai szerepvállalás öt kiemelt célja:

  • növelni a nők munkaerőpiaci részvételének arányát, valamint a nők és a férfiak gazdasági függetlenségét;
  • csökkenteni a különbséget a nők és férfiak bére, keresete és nyugdíja között, ezáltal elősegítve a nőket sújtó szegénység visszaszorítását;
  • elősegíteni, hogy a nők és férfiak egyenlő mértékben vegyenek részt a döntéshozatalban;
  • visszaszorítani a nemi alapú erőszakot, valamint gondoskodni az áldozatok védelméről és támogatásáról;
  • világszerte előrelépést elérni a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai terén.

A stratégiai szerepvállalás mindegyik prioritási területre vonatkozóan meghatároz követendő célokat, és több mint 30 konkrét intézkedést sorol fel. A dokumentumban a Bizottság megerősíti elkötelezettségét a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése mellett: a megkülönböztetésmentesség szempontjait valamennyi uniós szakpolitikába, valamint uniós finanszírozási programokba is beépíti majd.

2 JÚNIUS 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Letöltés
10 FEBRUÁR 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Letöltés

Éves jelentés a nemek közötti egyenlőségről

„A nemek közötti egyenlőség az EU-ban” című, 2022. évi dokumentum a második jelentés a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia keretében. A jelentés számba veszi, hogy az EU és tagállamai hol állnak jelenleg a nemek közötti egyenlőség céljának megvalósítását illetően. Rávilágít azokra az eredményekre, amelyeket az EU a stratégia által lefedett öt kulcsfontosságú területen elért, és inspiráló példákat mutat be a tagállamokból és az e területeken megvalósított uniós finanszírozású projektekből.

25 FEBRUÁR 2022
2022 Report on Gender Equality in the EU
English
(1.4 MB - PDF)
Letöltés

Ismerje meg a nemek közötti egyenlőségről szóló összes korábbi jelentést (2016-ban és 2020-ban nem tettek közzé jelentést)

Documents

12 DECEMBER 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Letöltés

6 MÁRCIUS 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Letöltés

6 MÁRCIUS 2018
Gender Equality cartoon
English
(94.33 KB - PDF)
Letöltés