Skip to main content

Strategia privind egalitatea de gen

Realizări și domenii de acțiune.

Către egalitatea de gen

Deși există încă inegalități, în ultimele decenii, UE a făcut progrese mari în direcția asigurării egalității dintre femei și bărbați. Iată măsurile care au dat rezultate:

 • legislația privind tratamentul egal
 • integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici
 • măsuri specifice de promovare a femeii

Semnele sunt îmbucurătoare: tot mai multe femei lucrează și obțin calificări mai bune.

Există însă în continuare disparități. Femeile muncesc încă, în mare parte, în sectoarele mai slab plătite și ocupă mai puțin posturi decizionale.

Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025

Strategia UE privind egalitatea de gen se aliniază angajamentului Comisiei von der Leyen de a realiza o Uniune a egalității. Ea conține obiective de politică și acțiuni care ar putea duce la progrese mari. Până în 2025, Europa s-ar putea apropia mult de dezideratul de a deveni un continent în care femeile sunt egale cu bărbații. Ideea este ca toți europenii – femei sau bărbați, fete sau băieți – să se bucure de libertatea de a-și urma propria cale, să aibă șanse egale de a prospera, să poată fi membri egali în societate și să poată deveni lideri dacă o merită.

Obiectivele-cheie sunt: încetarea violenței împotriva femeilor; combaterea stereotipurilor de gen; eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă; asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei; eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparităților de gen în ceea ce privește pensiile; eliminarea discrepanțelor de gen în ceea ce privește asumarea responsabilităților familiale și atingerea echilibrului de gen în procesul decizional și în politică. Strategia urmează o abordare dublă: integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici, combinată cu acțiuni specifice. Intersecționalitatea este principiul orizontal pentru punerea sa în aplicare. Deși strategia se concentrează pe acțiunile de pe teritoriul UE, ea este coerentă și cu politica externă a UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor.

Pe 4 martie 2021, Comisia a propus măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale, acesta fiind unul dintre primele rezultate ale strategiei.

Pe 8 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere de directivă a UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Propunerea urmărește să introducă norme minime țintite cu privire la drepturile acestei categorii de victime și să incrimineze formele cele mai grave de violență îndreptată împotriva femeilor și de violență cibernetică.

O realizare importantă este Directiva privind femeile în consiliile de administrație, care urmărește să îmbunătățească echilibrul de gen în posturile de decizie din cele mai mari societăți cotate la bursă din UE. După 10 ani de negocieri, directiva a fost adoptată în cele din urmă pe 22 noiembrie 2022.

Pe 8 martie 2023, Comisia Europeană a lansat o campanie de combatere a stereotipurilor de gen. Campania se desfășoară în toată Uniunea și repune în discuție stereotipurile de gen care afectează atât bărbații, cât și femeile în diferite sfere ale vieții, de la alegerile de carieră la împărțirea responsabilităților de îngrijire și la luarea deciziilor. Este unul din rezultatele directe ale Strategiei pentru egalitate de gen pentru perioada 2020-2025.

5 MARTIE 2020
O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025
română
(256.3 KB - HTML)
Descărcați
Publicații generale24 noiembrie 2022
Factsheet - Championing Gender Equality
Championing Gender Equality
English
(3.15 MB - PDF)
Descărcați
Publicații generale5 martie 2020
Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

Către o Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen (2020-2025)

Striving for a Union of Equality
română
(271.56 KB - PDF)
Descărcați
 • Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  Амбиция за Съюз на равенство: Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.

  български
  (323.12 KB - PDF)
  Descărcați
 • Trabajar por una Unión de la Igualdad: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  Trabajar por una Unión de la Igualdad:La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025

  español
  (263.59 KB - PDF)
  Descărcați
 • Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  Na cestě k Unii rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

  čeština
  (268.48 KB - PDF)
  Descărcați
 • På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  På vej mod en Union med ligestilling: Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

  dansk
  (347.77 KB - PDF)
  Descărcați
 • Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Hin zu einer Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025

  Deutsch
  (274.19 KB - PDF)
  Descărcați
 • Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  Eesmärgiks on võrdõiguslik liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

  eesti
  (242.72 KB - PDF)
  Descărcați
 • Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  Με στόχο μια Ένωση ισότητας: Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

  ελληνικά
  (266.74 KB - PDF)
  Descărcați
 • Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025
  English
  (243.93 KB - PDF)
  Descărcați
 • Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  Vers une Union de l’égalité: La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025

  français
  (270.69 KB - PDF)
  Descărcați
 • Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Ag dréim le hAontas an Chomhionannais a bheith i réim: An Straitéis maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025

  Gaeilge
  (268.79 KB - PDF)
  Descărcați
 • Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  Težnja za Unijom ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

  hrvatski
  (247.67 KB - PDF)
  Descărcați
 • Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  Verso un'Unione dell'uguaglianza: La strategia per la parità di genere 2020-2025

  italiano
  (283.14 KB - PDF)
  Descărcați
 • Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  Centieni izveidot Līdztiesības savienību: Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

  latviešu
  (256.93 KB - PDF)
  Descărcați
 • Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  Lygybės Sąjungos siekimas: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

  lietuvių
  (259.86 KB - PDF)
  Descărcați
 • Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése: A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia

  magyar
  (275.39 KB - PDF)
  Descărcați
 • Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Ħidma għal Unjoni ta’ Ugwaljanza: L-istrateġija għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025

  Malti
  (489.35 KB - PDF)
  Descărcați
 • Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Streven naar een Unie van gelijkheid: De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025

  Nederlands
  (284.23 KB - PDF)
  Descărcați
 • Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  Dążenie do Unii równości: Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

  polski
  (266.13 KB - PDF)
  Descărcați
 • Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  Rumo a uma União da Igualdade: Estratégia Europeia para a Igualdade de Género 2020-2025

  português
  (289.64 KB - PDF)
  Descărcați
 • Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  Snaha o vybudovanie Únie rovnosti: Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

  slovenčina
  (276.63 KB - PDF)
  Descărcați
 • Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  Prizadevanja za Unijo enakosti: Strategija za enakost spolov 2020-2025

  slovenščina
  (262.69 KB - PDF)
  Descărcați
 • Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  Tavoitteena tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

  suomi
  (249.21 KB - PDF)
  Descărcați
 • Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  Ett jämställt EU i sikte: Jämställdhetsstrategi 2020-2025

  svenska
  (268.77 KB - PDF)
  Descărcați

Raportul anual privind egalitatea de gen

Raportul din 2023 privind egalitatea de gen în UE este cel de-al treilea raport legat de Strategia privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Acesta prezintă situația actuală din UE și din statele membre în ceea ce privește egalitatea de gen. Sunt evidențiate realizările Uniunii în cele 5 domenii-cheie acoperite de strategie, alături de exemple evocatoare de proiecte finanțate de statele membre și de UE în aceste domenii.

2 MARTIE 2023
2023 Report on Gender Equality in the EU
English
(2.21 MB - PDF)
Descărcați

Toate rapoartele anterioare privind egalitatea de gen (Notă: în 2016 și 2020 nu s-au publicat rapoarte)

Angajamentul Comisiei față de egalitatea de gen

Angajamentul strategic față de egalitatea de gen pentru perioada 2016-2019 a definit cadrul eforturilor depuse de Comisia Europeană în perioada de referință în direcția asigurării egalității de gen.

Acesta s-a axat pe 5 domenii prioritare:

 • asigurarea unei mai largi participări a femeilor pe piața muncii și a independenței economice pentru femei și bărbați;
 • reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în materie de remunerare, de câștiguri și de pensii, combătându-se astfel sărăcia în rândul femeilor;
 • promovarea egalității dintre femei și bărbați în cadrul procesului decizional;
 • combaterea violenței împotriva femeilor și protejarea și sprijinirea victimelor;
 • promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.

Angajamentul strategic stabilește obiective în fiecare din aceste domenii și identifică peste 30 de acțiuni concrete. UE își reafirmă angajamentul pentru integrarea perspectivei de gen în toate politicile și în toate programele de finanțare ale UE.

2 IUNIE 2017
Strategic engagement for gender equality 2016-2019
English
(534.8 KB - PDF)
Descărcați
10 FEBRUARIE 2020
Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016–2019
English
(686.64 KB - PDF)
Descărcați

 

Documente

 

12 DECEMBRIE 2019
Report: New Visions for Gender Equality 2019
English
(970.73 KB - PDF)
Descărcați

 

6 MARTIE 2018
Factsheet - What Europeans have to say about gender equality
English
(933.2 KB - PDF)
Descărcați