Skip to main content

Filtruj według

Policies (37)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 1 do 10

Badania naukowe i innowacje

Rozwój i realizacja polityki badań naukowych i innowacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy, pobudzenia jej wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i skutecznego stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym.

Bezpieczeństwo żywności

Unijna polityka bezpieczeństwa żywności obejmuje wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji do konsumpcji.

Budżet

DG ds. Budżetu przydziela unijne środki finansowe, tak aby umożliwić realizację polityki UE i zapewnić należyte zarządzanie finansami służb Komisji i instytucji europejskich.

Cła

Unia celna i działania UE w dziedzinie podatków obejmują między innymi przewóz towarów przez granice, sprawy bezpieczeństwa, działalność online i umowy międzynarodowe.

Culture and media

Find funding opportunities in the culture, media and communication fields

Działania w dziedzinie klimatu

UE dąży do tego, by ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych i chronić warstwę ozonową. Stawia również czoła nieuniknionym skutkom zmian klimatu.

Energia

Aby zapewnić niezawodne dostawy energii bez szkody dla klimatu i utrzymać przystępne ceny, UE dąży do zbudowania zintegrowanego rynku energetycznego („unia energetyczna”).Metadata Keywords