Skip to main content

Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26 apríl 2017

Opis

Tento diskusný dokument vyvoláva otázky o tom, ako si udržať životnú úroveň, zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest, ako vybaviť ľudí správnymi zručnosťami a ako upevniť jednotu v rámci našej spoločnosti, pričom berie ohľad na spoločnosť a pracovný svet v budúcnosti. Opisujú sa v ňom tri možnosti, ako tento cieľ možno dosiahnuť:

  • Obmedzenie sociálneho rozmeru na voľný pohyb

V rámci tejto možnosti by Komisia zachovala platné pravidlá na podporu cezhraničného pohybu osôb, ako sú pravidlá týkajúce sa práv v oblasti sociálneho zabezpečenia migrujúcich občanov, pravidlá týkajúce sa vysielania pracovníkov, pravidlá týkajúce sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a pravidlá o uznávaní diplomov. Neexistovali by už však minimálne normy EÚ, napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovného času a času odpočinku ani materskej či otcovskej dovolenky. Európa by už nepodporovala príležitosti pre členské štáty vymieňať si najlepšie postupy v oblasti vzdelávania, zdravia, kultúry a športu, a sociálne a regionálne programy transformácie v členských štátoch, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, by sa museli zastaviť alebo financovať z vnútroštátnych zdrojov.

  • Kto chce v sociálnej oblasti robiť viac, robí viac

Krajiny, ktorých spoločnou menou je euro, by sa v sociálnej oblasti mohli viac realizovať, aby udržali silu a stabilitu eurozóny a aby sa vyhli prudkým zmenám, ktoré majú dosah na životnú úroveň ich občanov. Do tohto procesu by sa mohli zapojiť aj ostatné krajiny, ktoré majú záujem.

  • EÚ27 spoločne prehlbuje sociálny rozmer Európy

Zatiaľ čo ťažisko činností v sociálnej oblasti by malo naďalej spočívať a spočívalo by na vnútroštátnych a miestnych orgánoch, EÚ by zisťovala, ako ďalej podporiť činnosť členských štátov a naplno využiť všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii. Právne predpisy by stanovovali nielen minimálne normy, ale vo vybraných oblastiach by v plnej miere harmonizovali práva všetkých občanov EÚ s cieľom zamerať sa na sociálnu konvergenciu v sociálnych výsledkoch.

Súbory

26 APRÍL 2017
Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy
slovenčina
(3.44 MB - PDF)
Stiahnuť
21 JÚN 2017
Social priorities under the Juncker Commission
English
(1018.97 KB - PDF)
Stiahnuť