Skip to main content

Pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
26 aprīlis 2017

Apraksts

Pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju uzdod jautājumus par to, kā saglabāt mūsu dzīves līmeni, kā izveidot vairāk darbvietu un padarīt tās labākas, kā dot cilvēkiem atbilstošas prasmes un radīt lielāku vienotību mūsu iedzīvotāju vidū, ņemot vērā rītdienas sabiedrības un darba pasaules prasības. Tajā ir noteikti trīs iespējamie varianti.

  • Attiecināt sociālo dimensiju tikai uz brīvu pārvietošanos.

Šis variants paredz, ka Savienība saglabā noteikumus, kas veicina cilvēku pārvietošanos pāri robežām, tādus kā noteikumi par mobilitāti izvēlējušos pilsoņu sociālā nodrošinājuma tiesībām, par darbinieku norīkošanu, par pārrobežu veselības aprūpi un diplomu atzīšanu. Tomēr vairs nepastāvētu ES minimālie standarti tādās jomās kā darba ņēmēju veselība un drošība, darba un atpūtas laiki, maternitātes un paternitātes atvaļinājums. Eiropa vairs neveicinātu iespējas dalībvalstīm dalīties labākajā praksē izglītības, veselības, kultūras un sporta jomā, un dalībvalstīs īstenotās sociālās un reģionālas pārstrukturēšanas programmas, ko līdzfinansē ES, būtu jāpārtrauc vai jāfinansē no valsts budžeta.

  • Tie, kas vēlas darīt vairāk sociālajā jomā, dara vairāk.

Valstis, kurām eiro ir vienotā valūta, sociālajā jomā varētu sadarboties ciešāk, lai saglabātu eirozonas spēku un stabilitāti un izvairītos no pēkšņām izmaiņām šo valstu iedzīvotāju dzīves līmenī. Iespēja piedalīties būtu arī pārējām valstīm.

  • 27 ES dalībvalstis kopīgi padziļina Eiropas sociālo dimensiju.

Lai gan sociālās jomas pasākumi paliktu galvenokārt valsts un vietējo pārvaldes iestāžu ziņā, ES pētītu veidus, kā dalībvalstu pasākumus atbalstīt tālāk, izmantojot pilnu tās rīcībā esošo instrumentu klāstu. Tiesību akti ne tikai noteiktu minimālos standartus, bet atsevišķās jomās pilnībā saskaņotu pilsoņu tiesības visā ES, lai galveno uzmanību vērstu uz konverģenci sociālajā jomā.

Faili

26 APRĪLIS 2017
Pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju
latviešu
(3.41 MB - PDF)
Lejupielādēt
21 JŪNIJS 2017
Social priorities under the Juncker Commission
English
(1018.97 KB - PDF)
Lejupielādēt