Skip to main content

Komisjoni aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
26 aprill 2017

Kirjeldus

Aruteludokumendis tõstatatakse küsimusi selle kohta, kuidas hoida meie praegust elustiili, luua uusi ja paremaid töökohti, anda inimestele vajalikke oskusi ning suurendada ühtekuuluvustunnet meie ühiskonnakorraldust ja tööelu ees ootavate muutuste valguses. Selleks on välja pakutud kolm võimalust.

  • Piirduda sotsiaalse mõõtme puhul vaba liikumise õigusega

Selle võimaluse kohaselt säilitaks liit eeskirjad, mis edendavad inimeste piiriülest liikumist ning reguleerivad nt teises riigis elavate või töötavate kodanike sotsiaalkindlustusõigusi, töötajate lähetamist, piiriülest tervishoidu ja diplomite tunnustamist. Kaoksid aga ELi miinimumstandardid nt töötajate tööohutuse ja töötervishoiu, töö- ja puhkeaja ning vanemapuhkuse kohta. Euroopa ei tegeleks enam liikmesriikide vahel parimate tavade vahetamise hõlbustamisega haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas ning piirkondlikke ümberkorraldusprogramme, mida praegu kaasrahastatakse ELi vahenditest, tuleks hakata sulgema või tuleks neid tulevikus rahastada igal riigil ise.

  • Need, kes soovivad sotsiaalvaldkonnas rohkem teha, teevad rohkem

Selline eesmärk võiks näiteks olla riikidel, kelle ühisraha on euro, et säilitada euro tugevus ja stabiilsus ning vältida järske muutusi oma kodanike elustandardis. Sama eesmärk võib aga olla ka teistel riikidel.

  • EL 27 tugevdab Euroopa sotsiaalset mõõdet ühiselt

Kuigi põhitegevus sotsiaalvaldkonnas jääb alati riiklike ja kohalike ametiasutuste pädevusse, püüab EL leida viise, kuidas liikmesriike oma käsutuses olevate vahenditega igati toetada. ELi õigusaktidega saaks kehtestada miinimumstandardid ja ühtlustada teatud valdkondades kodanike õigusi kogu ELis, et saavutada sidusam ühiskond ja parem sotsiaalkaitse.

Failid

26 APRILL 2017
Aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta
eesti
(3.36 MB - PDF)
Laadige alla
21 JUUNI 2017
Social priorities under the Juncker Commission
English
(1018.97 KB - PDF)
Laadige alla