Skip to main content

Documentul de reflecție al Comisiei privind dimensiunea socială a Europei

Detalii

Data publicării
26 aprilie 2017

Descriere

Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei abordează diverse aspecte referitoare la modalitățile de a susține nivelul de trai actual, de a crea un număr mai mare de locuri de muncă de calitate mai bună, de a le facilita cetățenilor dobândirea competențelor de care au nevoie și de a crea o mai mare unitate în cadrul societății noastre, în ritm cu evoluțiile viitoare din domeniul social și al pieței muncii. În acest sens, documentul prezintă trei opțiuni posibile:

  • Limitarea dimensiunii sociale a liberei circulații

În cadrul acestei opțiuni, Uniunea ar menține normele care promovează circulația transfrontalieră, cum ar fi normele privind drepturile de securitate socială ale cetățenilor mobili, detașarea lucrătorilor, asistența medicală transfrontalieră și recunoașterea diplomelor. Nu ar mai exista însă standarde minime ale UE în domenii ca sănătatea și securitatea lucrătorilor, timpul de lucru și de repaus sau concediul de maternitate și de paternitate. Europa nu ar mai încuraja schimbul de bune practici între statele membre cu privire la educație, sănătate, cultură și sport, iar programele de reconversie socială și regională din statele membre care sunt cofinanțate în prezent din fonduri UE ar trebui sistate sau finanțate la nivel național.

  • Cei care doresc să facă mai mult în domeniul social sunt liberi să o facă

Țările care utilizează euro ca monedă unică ar putea astfel să mențină forța și stabilitatea zonei euro și să evite ajustările brutale ale nivelului de trai al cetățenilor. De asemenea, și alte țări interesate li s-ar putea alătura.

  • Țările UE27 fac împreună eforturi pentru a aprofunda dimensiunea socială a Europei

Deși centrul de greutate al acțiunilor în domeniul social ar trebui și ar continua să fie reprezentat de autoritățile naționale și locale, UE ar analiza și alte modalități de sprijinire a acțiunilor statelor membre, utilizând toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Legislația nu s-ar limita la stabilirea unor standarde minime, ci ar putea să prevadă, în anumite domenii, armonizarea completă a drepturilor cetățenilor peste tot în UE, cu scopul de a realiza o convergență a progreselor sociale.

Fișiere

26 APRILIE 2017
Document de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei
română
(3.43 MB - PDF)
Descărcați
21 IUNIE 2017
Social priorities under the Juncker Commission
English
(1018.97 KB - PDF)
Descărcați