Skip to main content

Oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar

Detaljer

Publikationsdato
7 Juni 2017

Beskrivelse

Oplægget angiver tre mulige scenarier for fremtiden for det europæiske forsvar:

 

  • Et scenarie med sikkerheds- og forsvarssamarbejde

EU-landene vil stadig skulle beslutte, om der er behov for et sikkerheds- og forsvarssamarbejde på et frivilligt grundlag og fra sag til sag, mens EU fortsat vil supplere den nationale indsats. Forsvarssamarbejdet vil blive styrket, men EU's deltagelse i de mest krævende opgaver, vil være begrænset. Den nye Europæiske Forsvarsfond vil bidrage til at udvikle nye fælles kapaciteter, men medlemslandene vil fortsat individuelt føre tilsyn med størstedelen af udviklings- og indkøbsaktiviteterne vedrørende forsvarskapaciteterne. Samarbejdet mellem EU og NATO vil beholde det aktuelle format og den nuværende struktur.

 

  • Et scenarie med delt sikkerhed og forsvar

I dette scenarie vil medlemslandene samle visse finansielle og operationelle aktiver for at øge solidariteten i forsvarskapaciteterne. EU vil også blive mere involveret i beskyttelsen af Europa i og uden for dets grænser. EU vil påtage sig en større rolle på områder som cyberforsvar, beskyttelse af grænserne og bekæmpelse af terrorisme og styrke den forsvars- og sikkerhedspolitiske dimension af EU's interne politikker, f.eks. på områderne energi, sundhed, told og rummet. Dette vil blive fulgt op af en politisk vilje til at handle samt en beslutningstagning, der er tilpasset en situation under hurtig udvikling. EU og NATO vil også øge det gensidige samarbejde og koordinere på tværs af en lang række spørgsmål.

 

  • Et scenarie med fælles forsvar og sikkerhed

Det mest ambitiøse scenarie med fælles forsvar og sikkerhed vil indebære en gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, der fører til et fælles forsvar på grundlag af EU-traktatens artikel 42, der giver mulighed for, at en gruppe af ligesindede medlemslande kan tage de næste skridt med det europæiske forsvar. Med dette scenarie vil EU-landene i højere grad være forpligtet til at hjælpe hinanden sikkerhedsmæssigt, og dermed vil beskyttelsen af Europa blive EU's og NATO's fælles ansvar. EU vil være i stand til at foretage avancerede sikkerheds- og forsvarsoperationer, understøttet af en højere grad af integration af medlemslandenes forsvarsstyrker. EU vil yde støtte til fælles forsvarsprojekter med midler fra Den Europæiske Forsvarsfond samt oprette et dedikeret europæisk agentur for forsvarsforskning. Dette vil også fremme oprettelsen af et egentligt europæisk marked for forsvarsmateriel, der er i stand til at beskytte sine vigtigste strategiske aktiviteter mod at blive overtaget af eksterne magter.

 

Disse tre scenarier udelukker ikke hinanden, men er udtryk for tre forskellige ambitionsniveauer med hensyn til solidaritet.

Forbedring af Europas sikkerhed er et krav. Det er EU-landene, der skal være den drivende kraft og sammen lægge sig fast på et ambitionsniveau, som så vil blive understøttet af EU's institutioner. Hvad fremtiden angår, må de nu vælge den vej, de ønsker at gå, og den hastighed, som de ønsker at holde, for at beskytte Europas borgere.

Filer

2 JUNI 2017
Oplæg om fremtiden for Europas forsvar
dansk
(645.95 KB - PDF)
Download