Skip to main content

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl Europos gynybos ateities

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
7 birželis 2017

Aprašymas

Diskusijoms skirtame dokumente pateikiami trys galimi būsimos Europos gynybos scenarijai.

 

  • Bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje scenarijus

ES šalys ir toliau savanoriškai ir kiekvienu atskiru atveju spręstų, ar reikalingas bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje, o ES ir toliau papildytų nacionalinio lygmens veiksmus. Būtų sustiprintas bendradarbiavimas gynybos srityje, bet ES dalyvavimas pačiose sudėtingiausiose operacijose išliktų ribotas. Naujasis Europos gynybos fondas padėtų sukurti tam tikrus naujus bendrus pajėgumus, tačiau didžioji dalis gynybos pajėgumų plėtojimo ir viešųjų pirkimų klausimų ir toliau priklausytų ES šalių kompetencijai. ES ir NATO bendradarbiavimo modelis ir struktūra išliktų tokie patys kaip dabar.

 

  • Bendromis jėgomis užtikrinamo saugumo ir gynybos scenarijus

Pagal šį platesnio užmojo scenarijų ES šalys sutelktų tam tikrus finansinius ir operatyvinius išteklius, užtikrindamos didesnį solidarumą gynybos srityje. ES taip pat imtųsi aktyvesnio vaidmens užtikrinant Europos apsaugą tiek savo teritorijoje, tiek už jos ribų. Jai tektų svaresnis vaidmuo tokiose srityse kaip kibernetinė apsauga, sienų apsauga ar kova su terorizmu, taip pat būtų sustiprintas gynybos ir saugumo dėmuo ES vidaus politikos srityse, kaip antai energetikos, sveikatos apsaugos, muitų ar kosmoso. Tai papildytų didesnis politinis ryžtas imtis veiksmų ir spendimų priėmimo procedūros, tinkamos greitai kintančiomis aplinkybėmis. Daug įvairių klausimų būtų sprendžiama aktyviau tarpusavyje bendradarbiaujant ES ir NATO ir joms geriau koordinuojant savo veiksmus.

 

  • Bendros gynybos ir saugumo scenarijus

Pagal plačiausio užmojo scenarijų numatyta laipsniškai formuoti Sąjungos bendros gynybos politiką siekiant sukurti ES sutarties 42 straipsniu grindžiamą bendros gynybos sistemą. Tame straipsnyje numatyta, kad grupė bendraminčių valstybių narių gali pereiti prie aukštesnio lygio Europos gynybos. Pagal šį scenarijų ES šalys prisiimtų daugiau įsipareigojimų pasirūpinti viena kitos saugumu, už Europos apsaugą drauge būtų atsakingos ES ir NATO. Tam tikra valstybių narių gynybos pajėgų integracija leistų ES vykdyti sudėtingas saugumo ir gynybos operacijas. Bendros gynybos programos ES būtų remiamos pasitelkus Europos gynybos fondą, taip pat būtų sukurta speciali Europos gynybos mokslinių tyrimų agentūra. Tai taip pat padėtų sukurti tikrą Europos gynybos įrangos rinką, kuri vykdant svarbiausius strateginius veiksmus užtikrintų apsaugą nuo išorės įsikišimo.

 

Išvardyti scenarijai nėra tarpusavyje nesuderinami – jais atskleidžiami trys skirtingo užmojo solidarumo lygmenys.

Stiprinti Europos saugumą būtina. Vairas yra ES šalių rankose – padedamos ES institucijų jos turi nuspręsti, kokio užmojo planas bus pasirinktas. Žvelgdamos į ateitį, jos turi apsispręsti, kokiu keliu ir kokiu greičiu bus einama siekiant apsaugoti Europos piliečius.

Rinkmenos

2 BIRŽELIS 2017
Diskusijoms skirtas dokumentas dėl Europos gynybos ateities
lietuvių
(669.65 KB - PDF)
Parsisiųsdinti