Skip to main content

Patērētāju tiesību aizsardzības īstenošana

Patērētāju tiesības ES līmenī tiek īstenotas dažādos veidos, tostarp koordinējot valstu patērētāju organizāciju darbības un slēdzot starptautiskus nolīgumus.