Skip to main content

Zásady a hodnoty

Komise se při své práci řídí určitými zásadami. K nim patří transparentnost, odpovídající jazyková politika, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti a etické chování.

Documents

Governance in the European Commission

The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.