Skip to main content

Koostöö ELi mittekuuluvate riikidega

Eri riikide partnerite kokkuviimine, et oma valdkonnas eksperditeadmisi suurendada ja parimaid tavasid levitada.

Suulise tõlke alased uuringud

Suulise tõlke peadirektoraat (DG SCIC) toetab suulise tõlke alaseid uuringuid nii ELis ja kandidaatriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides. Rahvusvahelised programmid edendavad suulise tõlke alase suutlikkuse suurendamist ning aitavad tihendada koostööd ja suurendada ühist mõistmist.

Hiina

ELi ja Hiina ühine suuliste tõlkide koolitusprogramm (EUCITP) loodi ametlikult 1986. aastal ning selle raames pakutakse noortele Hiina ametnikele konverentsitõlkealaseid majasiseseid koolitusi. Programmi juhtministeerium ja peakoordinaator Hiinas on kaubandusministeerium (MOFCOM). Programmil on kontakte ka Hiina ülikoolidega, kus õpetatakse suulist tõlget, näiteks Shanghai Rahvusvahelise Õppe Ülikool.

Suulise tõlke peadirektoraat ja kirjaliku tõlke peadirektoraat koostasid näituse mitmekeelsuse kohta ELis, mis avati septembris 2021 Shanghai Rahvusvahelise Õppe Ülikooli maailma keelte muuseumis. Näitust saab külastada virtuaalselt.

Macau

Suulise tõlke peadirektoraadil on koos Macau erihalduspiirkonnaga korraldatav koolitusprogramm, mis aitab alates 2006. aastast suurendada kvalifitseeritud suuliste tõlkide arvu piirkonna kakskeelsetes (portugali ja hiina keelsetes) avalikes asutustes.

Suulise tõlke peadirektoraat teeb koostööd ka Macau Polütehnilise Ülikooliga ja pakub pedagoogilist abi nende konverentsitõlke magistriprogrammi raames, samuti ka koolitajatele mõeldud kursusi.

Aafrika riigid

Üleaafrikalise suulise ja kirjaliku tõlke magistriõppe konsortsiumi (PAMCIT 2015–2019) eesmärk on edendada Aafrikas konverentsi- ja kirjaliku tõlke koolitusi koostöös ÜRO Nairobi (Keenia) bürooga (UNON). Kuigi programm ja finantsabi andmine lõppes ametlikult 2019. aastal, jätkab suulise tõlke peadirektoraat osalevatele ülikoolidele pedagoogilise abi andmist virtuaalsete kursuste vormis.

Nairobi Ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke keskus (Keenia)

Maputo Pedagoogikaülikool (Mosambiik) 

Buea Ülikooli edasijõudnud suuliste ja kirjalike tõlkide kool (ASTI)

Ghana Ülikool

Saint-Louis’i Gaston Bergeri Ülikool (Senegal)

Kui soovite lisateavet PAMCITi kohta, vaadake meie videot.

Kuuba

Esimene ELi ja Kuuba ühine algatus sai alguse 2017. aastal ning selle eesmärk on suuliste tõlke alase suutlikkuse suurendamine. Algatuse peamine Kuuba partner on Kuuba välisministeeriumi suulise ja kirjaliku tõlke teenuste talitus (ESTI). Suulise tõlke peadirektoraat korraldab virtuaaltunde Kuuba suulistele tõlkidele ja koolitusi koolitajatele.

Venemaa

Kooskõlas kehtivate ELi piiravate meetmetega on koostöö peatatud kuni edasiste korraldusteni.

Suulise tõlke peadirektoraat teeb konverentsitõlkide koolituse valdkonnas koostööd kahe Venemaa ülikooliga, andes tehnilist ja pedagoogilist abi. Need kaks partnerülikooli osalevad korrapäraselt ka koolitajatele mõeldud koolitustel, seminaridel ja õppekülastustel: Herzeni Riigiülikool (Peterburi suulise ja kirjaliku tõlke kool) ja Astrahani Riigiülikool. Ka Moskva riiklik keeleülikool (MSLU) osaleb teatavates tegevustes, näiteks õppekülastustel ja virtuaalsetel kursustel.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Suulise tõlke peadirektoraat on aktiivne osaleja iga-aastaste rahvusvaheliste keelealast korraldust, dokumenteerimist ja väljaandeid käsitlevate kohtumiste (IAMLADP) korraldamises, mille algatas ÜRO ning mis annavad rahvusvaheliste organisatsioonide keele- ja konverentsiteenuste üksuste juhtidele võimaluse vahetada kogemusi ja teha kindlaks parimaid tavasid.

2019. aasta kohtumise (27.–29. mai 2019, Brüssel) üheks korraldajaks oli ka EL (Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus). 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 2022. aasta kohtumine toimus veebipõhiselt ja 2023. aasta kohtumine korraldatakse Saksamaal Bonnis.

29 MAI 2019
Brüsseli avaldus mitmekeelsuse kohta
eesti
(73.95 KB - PDF)
Laadige alla
5 JUUNI 2019
Brussels Statement on Multilingualism (UN Languages: AR, ZH, RU)
English
(273.6 KB - PDF)
Laadige alla