Skip to main content

Departments and executive agencies

Departments

 • Directorate-general
 • BUDG

Budget

The European Commission's department for budget (DG BUDG) is responsible for managing the EU budget.

 • Directorate-general
 • CLIMA

Climate Action

This department leads the European Commission's efforts to fight climate change at EU and international level.

 • Directorate-general
 • COMP

Competition

The department for competition (DG COMP) is responsible for the EU Commission's policies on competition and antitrust law.

 • Service
 • DPO

Data Protection Officer

The Data Protection Officer ensures, in an independent manner, that the European Commission correctly applies law protecting individuals’ personal data.

 • Directorate-general
 • DEFIS

Defence Industry and Space

This Commission department is responsible for EU policy on defence industry and space.

 • Directorate-general
 • ECFIN

Economic and Financial Affairs

DG ECFIN is responsible for the EU Commission's policies promoting economic growth, higher employment, stable public finances and financial stability.

 • Directorate-general
 • ENER

Energy

DG ENER is responsible for the EU Commission's policies on energy

 • Directorate-general
 • ENV

Environment

DG ENV is responsible for the EU Commission's policies on the environment.

 • Talitus
 • OLAF

Euroopa Pettustevastane Amet

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) uurib ja hoiab ära ELi vahendite kuritarvitamist. Amet kujundab ka Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat.

 • EU institution

European Commission Library

The Library and e-Resources Centre is an important source of information on EU policies, history and integration..

 • EU interinstitutional service
 • EUSA

European School of Administration

European School of Administration provides learning and development opportunities for EU institution staff.

 • Directorate-general
 • SANTE

Health and Food Safety

DG SANTE is responsible for the EU Commission's policies on health and food safety.

 • Service

Historical Archives Service

The Historical Archives Service manages the archives of the European Commission and organisations that preceded it.

 • Talitus
 • PMO

Individuaalsete maksete haldamine ja maksmine

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet on komisjonisisene üksus, mis vastutab Euroopa Komisjoni ja teatavate teiste ELi institutsioonide töötajatele mõeldud maksete eest.

 • Directorate-general
 • DIGIT

Informatics

The EU Commission's department for informatics (DG DIGIT) is responsible for digital infrastructure and services in the Commission.

 • Service
 • IAS

Internal Audit Service

The Internal Audit Service provides independent advice, opinions and recommendations on the quality and functioning of internal control systems inside the Commission, EU agencies and other autonomous bodies.

 • Directorate-general
 • INTPA

International Partnerships

The department for International Partnerships (DG INTPA) is responsible for formulating the EU’s international partnership and development policy.

 • EU institution
 • SCIC

Interpretation

The department for interpretation (DG SCIC) is responsible for interpretation and organising conferences in the EU Commission.

 • Peadirektoraat
 • MOVE

Liikuvus ja transport

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat vastutab Euroopa Komisjoni era- ja ametialase transpordi poliitika eest.

 • Directorate-general
 • HOME

Migration and Home Affairs

The department for migration and home affairs (DG HOME) is responsible for the EU Commission's policies on citizenship, migration and home affairs.

 • Peadirektoraat
 • JUST

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat vastutab Euroopa Komisjoni poliitika eest õigusküsimuste, tarbijaõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

 • Talitus
 • SJ

Õigustalitus

Õigustalitus annab komisjonile ja selle talitustele õigusalast nõu ning esindab komisjoni kohtuasjades.

 • Peadirektoraat
 • AGRI

Põllumajandus ja maaelu areng

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat vastutab ELi poliitikastrateegiate eest põllumajanduse, maaelu arengu ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) valdkondades.

 • EU interinstitutional service
 • OP

Publications Office

The Publications Office produces and disseminates legal and general publications in a variety of paper and electronic formats

 • Directorate-general
 • REGIO

Regional and Urban Policy

The department for regional and urban policy (DG REGIO) is responsible for the EU Commission's policies on regions and cities.

 • Directorate-general
 • RTD

Research and Innovation

This Commission department is responsible for EU policy on research, science and innovation.

 • Service
 • SG

Secretariat-General

The Secretariat-General supports the Commission President and the whole Commission and is responsible for the overall coherence of the Commission’s work.

 • Peadirektoraat
 • Connect

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (<em>Connect</em>) vastutab Euroopa Komisjoni poliitika eest, mille eesmärk on luua digitaalne ühtne turg, ning selle peamised tegevusvaldkonnad on andmed, küberturvalisus ja autoriõigused.

 • Directorate-general
 • REFORM

Structural Reform Support

The Directorate-General for Structural Reform Support helps EU countries to design and implement reforms as part of their efforts to support job creation and sustainable growth.

 • Talitus
 • RECOVER

Taaste ja vastupidavuse rakkerühm

Vastutab taaste- ja vastupidavusrahastuga seotud tegevuse kooskõlastamise eest, et aidata Euroopa Liidul koroonaviiruse kriisist taastuda.

 • Directorate-general
 • TAXUD

Taxation and Customs Union

DG TAXUD is responsible for the EU Commission's policies on taxation and customs.

 • Peadirektoraat
 • Teabevahetuse peadirektoraat

Teabevahetus

Teabevahetuse peadirektoraat vastutab ELi poliitika selgitamise eest avalikkusele ning teavitab komisjoni avaliku arvamuse suundumustest

 • Peadirektoraat
 • Teadusuuringute Ühiskeskus

Teadusuuringute Ühiskeskus

Teadusuuringute Ühiskeskus on komisjonisisene teadustalitus. See toetab ELi poliitikakujundamist teaduslike nõuannetega.

 • Peadirektoraat
 • Kirjaliku tõlke peadirektoraat

Tõlge

Kirjaliku tõlke peadirektoraat tõlgib Euroopa Komisjoni dokumente ELi ametlikesse keeltesse ja nendest keeltest.

 • EU institution
 • TRADE

Trade

The department for trade (DG TRADE) is responsible for the European Commission's policies and agreements on trade with countries outside the EU.

 • Talitus
 • FPI

Välispoliitika vahendid

Välispoliitika vahendite talitus korraldab ELi välispoliitika meetmeid ja nende rahastamist.