Skip to main content

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE

Niġbru flimkien is-sħab minn pajjiżi differenti biex insaħħu l-għarfien espert u nxerrdu l-aqwa prattiki fl-oqsma rispettivi tagħhom.

L-appoġġ għall-istudji tal-interpretazzjoni

Minbarra li jappoġġja l-istudji tal-interpretazzjoni fl-UE u fil-pajjiżi kandidati, id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni (DĠ SCIC) jikkoopera wkoll ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE. Il-programmi internazzjonali jappoġġjaw il-bini tal-kapaċità fl-interpretazzjoni u jżidu l-kooperazzjoni u l-fehim reċiproku.

Iċ-Ċina

Il-Programm ta’ Taħriġ għall-Interpreti UE-Ċina (EUCITP) kien stabbilit uffiċjalment fl-1986 u joffri taħriġ fuq il-post tax-xogħol fl-interpretazzjoni tal-konferenzi għal uffiċjali żgħażagħ Ċiniżi. Il-ministeru u l-koordinatur inkarigat min-naħa Ċiniża hu l-Ministeru tal-Kummerċ (MOFCOM). Hemm ukoll rabtiet ma’ universitajiet fiċ-Ċina li jgħallmu l-interpretazzjoni bħall-Università tal-Istudji Internazzjonali f’Shanghai.

Id-DĠ SCIC, flimkien mad-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni (DGT), tella’ wirja dwar il-multilingwiżmu fl-UE, li ġiet inawgurata f’Settembru 2021 fil-Mużew tal-Lingwi tad-Dinja tal-Università tal-Istudji Internazzjonali ta’ Shanghai. Tista’ żżur il-wirja virtwalment.

Il-Macao

Id-DĠ SCIC għandu programm ta’ taħriġ mar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao, li ilu mill-2006, li jgħin biex jiżdied l-għadd ta’ interpreti kwalifikati fl-amministrazzjoni pubblika bilingwi (Portugiż - Kantoniż/Mandarin).

Id-DĠ SCIC jikkoopera wkoll mal-Università Politeknika tal-Macao, u jipprovdi assistenza pedagoġika għall-kors tal-interpretazzjoni tal-Masters tagħhom kif ukoll korsijiet ta’ taħriġ għat-trainers.

Il-pajjiżi Afrikani

Il-Konsorzju Pan-Afrikan Masters fl-Interpretazzjoni u t-Traduzzjoni (PAMCIT 2015-2019) għandu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp tal-korsijiet tat-taħriġ fl-interpretazzjoni tal-konferenzi u fit-traduzzjoni fl-Afrika, bi sħubija mal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti f’Nairobi, il-Kenja (UNON). Għalkemm il-programm u l-appoġġ finanzjarju formalment intemmu fl-2019, id-DĠ SCIC ikompli jipprovdi assistenza pedagoġika fl-għamla ta’ klassijiet virtwali lill-universitajiet parteċipanti:

Iċ-Ċentru għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni fl-Università ta’ Nairobi, il-Kenja

L-Universidade Pedagogica, Maputo, il-Mozambique 

L-Iskola Avvanzata għat-Tradutturi u l-Interpreti (ASTI) l-Università ta’ Buea

L-Università tal-Ghana

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis, is-Senegal

Għal aktar informazzjoni dwar il-PAMCIT, ara l-video tagħna.

Kuba

L-ewwel inizjattiva UE-Kuba li kellha l-għan li tibni l-kapaċità għall-interpretazzjoni tnediet fl-2017. Is-sieħeb Kuban prinċipali hu l-Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI) fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Id-DĠ SCIC jorganizza klassijiet virtwali għall-interpreti Kubani u taħriġ għat-trainers.

Ir-Russja

F’konformità mal-miżuri restrittivi eżistenti tal-UE, il-kooperazzjoni ġiet sospiża sakemm jingħata avviż ieħor.

Id-DĠ SCIC jikkoopera ma’ żewġ universitajiet Russi fil-qasam tat-taħriġ tal-interpreti tal-konferenzi, billi jipprovdi assistenza teknika u pedagoġika. Iż-żewġ universitajiet sħab jipparteċipaw ukoll b’mod regolari fit-taħriġ għas-seminars tat-trainers u għaż-żjarat ta’ studju: l-Università tal-Istat ta’ Herzen (Skola ta’ St Petersburg għall-Interpretazzjoni u t-Traduzzjoni) u l-Università tal-Istat ta’ Astrakhan. L-Università Lingwistika Statali ta’ Moska (MSLU) hija assoċjata wkoll ma’ ċerti attivitajiet bħal żjarat ta’ studju u klassijiet virtwali.

L-organizzazzjonijiet internazzjonali

Id-DĠ SCIC hu parteċipant attiv tal-Laqgħa Annwali Internazzjonali dwar l-Arranġamenti Lingwistiċi, id-Dokumentazzjoni u l-Pubblikazzjonijiet (IAMLADP), li ġiet stabbilita min-Nazzjonijiet Uniti u tippermetti lill-Kapijiet tas-servizzi lingwistiċi u tal-konferenzi ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiltaqgħu, jidentifikaw u jiddiskutu kwistjonijiet komuni, jiskambjaw l-esperjenzi u jaslu għall-aqwa prattiki.

Il-Laqgħa Annwali tal-2019 kienet ospitata b’mod konġunt mill-UE fi Brussell fis-27-29 ta’ Mejju 2019 (il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea). 

Il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ospitat il-Laqgħa Annwali tal-2022 online u se tospita l-Laqgħa Annwali tal-2023 f’Bonn, il-Ġermanja.

29 MEJJU 2019
Id-Dikjarazzjoni ta’ Brussell dwar il-multilingwiżmu
Malti
(121.65 KB - PDF)
Iddawnlowdja
5 ĠUNJU 2019
Brussels Statement on Multilingualism (UN Languages: AR, ZH, RU)
English
(273.6 KB - PDF)
Iddawnlowdja