Skip to main content

Spolupráce s nečlenskými zeměmi

Spolupráce partnerských organizací z různých zemí v zájmu prohloubení odborných znalostí a šíření osvědčených postupů.

Podpora studia tlumočení

Evropská unie nepodporuje studium tlumočení pouze v členských a kandidátských zemích. Generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise (GŘ SCIC) spolupracuje rovněž se zeměmi mimo EU. Prostřednictvím mezinárodních programů tak pomáhá zvyšovat počet profesionálních tlumočníků, rozvíjet spolupráci v tomto oboru a v konečném důsledku i vzájemné kulturní porozumění.

Čína

Program pro odbornou přípravu tlumočníků, který v rámci spolupráce EU s Čínou probíhá (program EUCITP), vznikl již před 35 lety a nabízí mladým státním zaměstnancům z Číny interní školení v konferenčním tlumočení. Hlavním koordinátorem programu na čínské straně je ministerstvo obchodu (MOFCOM). EU také rozvíjí spolupráci přímo s čínskými univerzitami, na nichž existuje tlumočnický obor, jako je například Šanghajská univerzita mezinárodních studií.

GŘ SCIC spolu s Generálním ředitelstvím pro překlady (DGT) připravilo výstavu o mnohojazyčnosti v EU, která byla otevřena v září 2021 v Muzeu světových jazyků Šanghajské univerzity mezinárodních studií. Výstavu lze navštívit virtuálně.

Macao

Od roku 2006 pořádá GŘ SCIC spolu se Zvláštní administrativní oblastí Macao školicí program, díky němuž se daří zvyšovat počet kvalifikovaných tlumočníků, kteří pracují pro místní dvojjazyčnou veřejnou správu (v jazykové kombinaci portugalština – kantonština/mandarínština).

GŘ SCIC rovněž spolupracuje s Macajským polytechnickým institutem, kde poskytuje pedagogickou podporu studentům konferenčního tlumočení (magisterský program) a zajišťuje odborná školení pro vyučující.

Africké země

Cílem Panafrického konsorcia pro magisterský titul v překladu a tlumočení (PAMCIT 2015-2019) je propagovat rozvoj odborné přípravy v konferenčním tlumočení a překladu v afrických zemích, a to za spolupráce s Úřadem OSN v keňské Nairobi (UNON). Ačkoli byly program i finanční podpora formálně ukončeny již v roce 2019, GŘ pro tlumočení poskytuje níže uvedeným univerzitám i nadále pedagogickou podporu formou virtuální výuky:

Centrum pro překladatelství a tlumočení na univerzitě v Nairobi (Keňa)

Pedagogická univerzita v Maputu (Mosambik) 

Vyšší škola pro překladatele a tlumočníky (ASTI) při univerzitě v Buea (Kamerun)

Ghanská univerzita

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal)

Další informace týkající se Panafrického konsorcia pro magisterský titul v překladu a tlumočení (PAMCIT) najdete v tomto videu.

Kuba

Spolupráce mezi EU a Kubou ve vzdělávání tlumočníků byla zahájena v roce 2017. Hlavní partnerskou organizací na Kubě je Oddělení tlumočnických a překladatelských služeb (ESTI) při ministerstvu zahraničních věcí. GŘ SCIC nabízí studentům tlumočení z Kuby virtuální hodiny tlumočení a odborná školení pro vyučující.

Rusko

V souladu se stávajícími omezujícími opatřeními EU byla spolupráce s Ruskem až do odvolání pozastavena.

GŘ SCIC spolupracuje se dvěma ruskými univerzitami, které nabízejí studium konferenčního tlumočení. Poskytuje jim technickou a pedagogickou podporu. Pracovníci a studenti z obou partnerských univerzit se také pravidelně účastní školení pro vyučující a studijních návštěv. Jde o: Gercenovu státní univerzitu (Petrohradskou školu tlumočení a překladu – SCIT) a Astrachaňskou státní univerzitu. Moskevská státní lingvistická univerzita (MSLU) se rovněž účastní některých aktivit, jako jsou studijní návštěvy a virtuální hodiny tlumočení.

Mongolsko

V roce 2021 uspořádalo GŘ SCIC pro účastníky z Mongolska virtuální kurz tlumočení s obecným cílem zvýšit kapacitu profesionálních externích tlumočníků, kteří jsou v zemi k dispozici. Jednalo se o druhou vzdělávací akci tohoto typu. První proběhla v roce 2015 při přípravě summitu ASEM, který se konal právě v Mongolsku.

Mezinárodní organizace

GŘ SCIC se aktivně zapojuje do každoročního mezinárodního setkání o jazykových záležitostech, dokumentaci a publikacích (IAMLADP), které bylo zřízeno při OSN a jehož se účastní vedoucí jazykových a konferenčních služeb mezinárodních organizací. Diskutují o společných problémech, sdílejí zkušenosti a osvědčené postupy.

Výroční zasedání 2019 proběhlo ve dnech 27.–29. května v Bruselu a uspořádaly ho společně orgány EU (Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise a Soudní dvůr Evropské unie). 

V roce 2022 proběhne výroční zasedání v Bonnu v rámci zasedání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.

29 KVĚTEN 2019
Bruselské prohlášení o mnohojazyčnosti
čeština
(117.08 KB - PDF)
Stáhnout
5 ČERVEN 2019
Brussels Statement on Multilingualism (UN Languages: AR, ZH, RU)
English
(273.6 KB - PDF)
Stáhnout