Skip to main content

Interne markt

Wat de Commissie doet

De Commissie werkt momenteel aan haar plannen voor een kapitaalmarktunie, die ervoor moet zorgen dat kleine ondernemingen makkelijker krediet krijgen en Europa aantrekkelijker wordt voor investeerders. Bovendien zal een digitale eengemaakte markt de vrijheden van de Europese interne markt uitbreiden op digitaal gebied, zodat in de gehele EU dezelfde regels gelden voor telecommunicatiediensten, auteursrechten, gegevensbescherming en radiospectrumbeheer.

Meer over de kapitaalmarktenunie

Meer over de digitale eengemaakte markt

Diensten van algemeen belang

Doelstellingen

  • het vrije verkeer van goederen en diensten bevorderen en het concurrentievermogen versterken
  • belemmeringen voor de handel tussen EU-landen wegnemen en de invoering van nieuwe belemmeringen voorkomen
  • een bedrijfs- en consumentvriendelijk milieu bevorderen, gebaseerd op transparante, eenvoudige en samenhangende regels die een duidelijk juridisch kader bieden

Wat de andere EU-instellingen voor de interne markt doen