Skip to main content

Tjenesteydelser af almen interesse

Få mere at vide om tjenesteydelser af almen interesse og om, hvad EU gør for at sikre, at borgerne har adgang til dem.

Definition af tjenesteydelser af almen interesse

Tjenesteydelser af almen interesse er tjenesteydelser, som EU-medlemslandenes offentlige myndigheder klassificerer som værende af almen interesse og derfor er undergivet bestemte forpligtelser til offentlig tjeneste. De kan leveres af enten den offentlige eller den private sektor.

Eksempler på tjenesteydelser af almen interesse er bl.a.: offentlig transport, postvæsen og sundhedsvæsen.

Kategorier

Der er tre kategorier af tjenesteydelser af almen interesse: økonomisk, ikke-økonomisk og social.

 • Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som er grundlæggende tjenesteydelser, som udføres mod betaling, f.eks. posttjenester. Disse tjenesteydelser er omfattet af EU’s regler for det indre marked og for konkurrence. Der kan dog være afvigelser fra disse regler, hvis det er nødvendigt for at beskytte borgernes adgang til grundlæggende tjenesteydelser.
 • Ikke-økonomiske tjenesteydelser, som f.eks. politi, retsvæsen og obligatoriske socialsikringsordninger, er ikke omfattet af specifik EU-lovgivning og heller ikke af regler om det indre marked og konkurrence.
 • Sociale tjenesteydelser af almen interesse er tjenesteydelser, som dækker sårbare borgeres behov og er baseret på princippet om solidaritet og lige adgang. De kan både være af økonomisk og ikke-økonomisk art. Eksempler er socialsikringsordninger, arbejdsformidling og sociale boliger.

Hvad gør EU?

I 2011 vedtog EU kvalitetsrammen for tjenesteydelser af almen interesse (SGI) i EU. Kvalitetsrammen for tjenesteydelser af almen interesse:

 • præciserer, hvordan EU-reglerne, herunder også revisioner af reglerne, anvendes på grundlæggende tjenesteydelser for at sikre, at særlige behov dækkes.
 • sikrer, at alle borgere har adgang til grundlæggende tjenesteydelser
 • øger kvaliteten af de sociale tjenester og fremhæver gode eksempler

Som følge heraf er EU’s udbudsregler også blevet moderniseret, og der er indført ny lovgivning, der præciserer, hvordan statsstøttereglerne anvendes, når det gælder tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.

Har du spørgsmål om EU-lovgivningen om grundlæggende tjenesteydelser?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du skrive til Europa-Kommissionen via den interaktive informationstjeneste.

Kommissionen kan besvare spørgsmål vedrørende EU-lovgivning på dette område. Kommissionen kan dog ikke:

 • analysere individuelle sager
 • give en formel fortolkning af EU-lovgivningen i forbindelse med en specifik sag
 • give juridisk vejledning i spørgsmål angående international ret
 • rådgive om udbud og kontrakter
 • rådgive om kompensationsordninger

Denne informationstjeneste er tilgængelig på engelsk, fransk og tysk. Det betyder, at spørgsmål kun kan stilles (og besvares) på disse tre sprog.

Documents

24 JANUAR 2017
Quality Framework for Services of General Interest (SGI) in the EU
English
(74.91 KB - PDF)
Download

24 JANUAR 2017
Guide on Services of General Economic Interest
English
(HTML)
Download