Skip to main content

Servizzi ta' interess ġenerali

Skopri x’inhuma s-servizzi ta’ interess ġenerali u x’tagħmel l-UE biex tiżgura li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għalihom.

Definizzjoni tas-servizzi ta' interess ġenerali

Is-servizzi ta’ interess ġenerali huma servizzi li l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE jikklassifikaw bħala ta’ interess ġenerali u għalhekk soġġetti għal obbligi speċifiċi ta’ servizz pubbliku. Dawn jistgħu jkunu pprovduti jew mill-Istat jew mis-settur privat.

Eżempji ta’ servizzi ta' interess ġenerali jinkludu: it-trasport pubbliku, is-servizzi tal-posta, u l-kura tas-saħħa.

Kategoriji

Hemm tliet kategoriji ta’ servizzi ta’ interess ġenerali: Ekonomiċi, mhux ekonomiċi u soċjali.

 • Servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, li huma servizzi bażiċi mwettqa bi ħlas, bħalma huma s-servizzi tal-posta. Dawn is-servizzi huma soġġetti għar-regoli tal-kompetizzjoni u tas-suq intern Ewropew. Madankollu, jista’ jkun hemm derogi għal dawn ir-regoli, jekk ikun meħtieġ, biex jipproteġu l-aċċess taċ-ċittadini għas-servizzi bażiċi.
 • Servizzi mhux ekonomiċi, bħall-pulizija, il-ġustizzja u skemi statutarji tas-sigurtà soċjali, mhumiex soġġetti għal leġiżlazzjoni Ewropea speċifika jew għal regoli tas-suq intern u tal-kompetizzjoni.
 • Servizzi soċjali ta’ interess ġenerali huma dawk li jwieġbu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini vulnerabbli, u huma bbażati fuq il-prinċipji ta’ solidarjetà u l-aċċess ugwali. Dawn jistgħu jkunu ta’ natura ekonomika jew nonekonomika. Eżempji jinkludu l-iskemi tas-sigurtà soċjali, is-servizzi tal-impjiegi u s-servizzi soċjali tad-djar.

Azzjoni tal-UE

Fl-2011, l-UE adottat il-Qafas ta’ Kwalità għas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ) fl-UE. Is-SIĠ

 • jiċċara kif ir-regoli tal-UE japplikaw għal servizzi bażiċi, kif ukoll ir-reviżjonijiet li saru għal dawn ir-regoli, fejn meħtieġ, biex jiġi żgurat li l-ħtiġiet speċifiċi jkunu indirizzati
 • jiżgura l-aċċess għal servizzi essenzjali għaċ-ċittadini kollha
 • jippromwovi l-kwalità fil-qasam tas-servizzi soċjali u jenfasizza l-kisbiet bħala mudelli għal servizzi bażiċi oħra

Bħala segwitu, ir-regoli Ewropej dwar l-akkwist pubbliku ġew immodernizzati, u ġiet introdotta leġiżlazzjoni ġdida li tiċċara l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat għas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali.

Għandek xi mistoqsija dwar il-liġi tal-UE dwar is-servizzi bażiċi?

Jekk ma tistax issib it-tweġiba għall-mistoqsija tiegħek fil-gwida, tista’ tikteb lill-Kummissjoni Ewropea permezz tas-servizz ta’ informazzjoni interattiv.

Il-Kummissjoni tista’ twieġeb mistoqsijiet dwar il-liġi tal-UE f’dan il-qasam. Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax:

 • tanalizza każijiet individwali.
 • tipprovdi interpretazzjoni formali tal-liġi tal-UE fir-rigward ta’ każ speċifiku
 • tipprovdi parir legali dwar kwistjonijiet ta’ liġi nazzjonali
 • tagħti parir dwar kif jiġu strutturati sejħiet għal offerti u kuntratti
 • tagħti parir dwar kif jiġi organizzat mekkaniżmu ta’ kumpens

Documents

24 JANNAR 2017
Quality Framework for Services of General Interest (SGI) in the EU
English
(74.91 KB - PDF)
Iddawnlowdja

24 JANNAR 2017
Guide on Services of General Economic Interest
English
(HTML)
Iddawnlowdja