Skip to main content

Visuotinės svarbos paslaugos

Sužinokite, kas yra visuotinės svarbos paslaugos ir kaip ES siekia užtikrinti, kad piliečiai galėtų jomis naudotis.

Visuotinės svarbos paslaugų apibrėžtis

Visuotinės svarbos paslaugos yra paslaugos, kurias ES valstybių narių valdžios institucijos klasifikuoja kaip visuotinės svarbos, todėl jos siejamos su konkrečiais viešųjų paslaugų įsipareigojimais. Tokias paslaugas gali teikti valstybė arba privatusis sektorius.

Keli visuotinės svarbos paslaugų pavyzdžiai: viešojo transporto, pašto, sveikatos priežiūros paslaugos.

Kategorijos

Visuotinės svarbos paslaugos suskirstytos į tris kategorijas: ekonominės, neekonominės ir socialinės.

 • Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – tai pagrindinės paslaugos, teikiamos už atlygį, pavyzdžiui, pašto paslaugos. Šioms paslaugoms taikomos ES vidaus rinkos ir konkurencijos taisyklės, tačiau gali būti daroma jų išimčių, jeigu būtina apsaugoti piliečių galimybes naudotis pagrindinėmis paslaugomis.
 • Neekonominės paslaugos – tai policijos, teisingumo ir įstatymais nustatytos socialinės apsaugos sistemos, kurioms netaikomi konkretūs ES teisės aktai arba vidaus rinkos ir konkurencijos taisyklės.
 • Visuotinės svarbos socialinės paslaugos yra skirtos pažeidžiamų piliečių poreikiams tenkinti, jos grindžiamos solidarumo ir lygių galimybių jomis naudotis principais. Šios paslaugos gali būti tiek ekonominės, tiek neekonominės. Pavyzdžiui, tai yra socialinės apsaugos, užimtumo, socialinio būsto paslaugos.

ES veiksmai

2011 m. ES priėmė ES Visuotinės svarbos paslaugų Europoje kokybės sistemą. Šia sistema:

 • paaiškinama, kaip ES taisyklės taikomos pagrindinėms paslaugoms, taip pat kaip taikomi šių taisyklių pakeitimai, priimti siekiant užtikrinti, kad prireikus būtų tenkinami specialūs poreikiai,
 • visiems piliečiams užtikrinama galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis,
 • skatinama socialinių paslaugų srities kokybė, laimėjimai pateikiami pavyzdžiu kitoms pagrindinių paslaugų sritims.

Tęsiant darbus buvo modernizuotos ir Europos viešųjų pirkimų taisyklės, priimti nauji teisės aktai, kuriais paaiškinamas valstybės pagalbos visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms taisyklių taikymas.

Turite klausimų apie pagrindines paslaugas reglamentuojančius ES teisės aktus?

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą šiame vadove, galite pasinaudoti sąveikiąja informacine paslauga ir raštu kreiptis į Europos Komisiją.

Komisija gali atsakyti į klausimus apie šios srities ES teisės aktus. Tačiau Komisija negali:

 • analizuoti atskirų atvejų,
 • pateikti oficialaus ES teisės išaiškinimo konkrečiu atveju,
 • teikti teisinių konsultacijų nacionalinės teisės klausimais,
 • konsultuoti, kaip parengti konkursinius pasiūlymus arba sutartis,
 • konsultuoti, kaip organizuoti kompensavimo mechanizmą.

Documents

24 SAUSIS 2017
Quality Framework for Services of General Interest (SGI) in the EU
English
(74.91 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

24 SAUSIS 2017
Guide on Services of General Economic Interest
English
(HTML)
Parsisiųsdinti