Skip to main content

Hvad laver Kommissionen?

Formålet med EU's politik på toldområdet

For øjeblikket er EU's toldpolitik fokuseret på følgende områder:

  • revision af forvaltningen af toldunionen
  • modernisering af lovgivningen, herunder styrkelse af områder som risikostyring og sikkerhed
  • udbredelse af anvendelsen af europæiske elektroniske informationssystemer
  • forbedring af det indre marked med hensyn til toldbehandling af varer

Se, hvad andre EU-institutioner gør på toldområdet