Skip to main content

GD Budget

Hvad laver Kommissionen?

EU's budget afspejler den flerårige finansielle ramme. Budgettet fastlægges årligt af Europa-Parlamentet og Rådet (de nationale ministre) på grundlag af Kommissionens forslag. Det forvaltes for Kommissionen af Generaldirektoratet for Budget.

Formål

  • At sikre de nødvendige ressourcer til gennemførelse af EU's politikker på grundlag af en effektiv finansiel programmering
  • At låne penge på vegne af EU på kapitalmarkederne til finansiering af genopretningen via NextGenerationEU
  • At gennemføre både indtægter og udgifter i budgettet
  • At forvalte de lovgivningsmæssige rammer for budgettet
  • At udarbejde EU-institutionernes årsregnskaber
  • At fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning i Kommissionen
  • At indberette gennemførelsen af budgettet og koordinere dechargeproceduren fra forberedelsen til opfølgningen på Parlamentets og Rådets dechargehenstillinger

De vigtigste initiativer