Skip to main content
GeneraldirektoratEAC

Utbildning, ungdom, idrott och kultur

Det här generaldirektoratet ansvarar för EU:s politik för utbildning, ungdomsfrågor, idrott och kultur. 

Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Generaldirektoratet stöder också dessa politikområden och prioriteringar genom olika projekt och program:

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2020–2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

1 FEBRUARI 2023
EAC - Organisation chart
English
(341.61 KB - PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Generaldirektoratet för utbildning och kultur
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Generaldirektoratet för utbildning och kultur, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien