Skip to main content
Logotip Europske komisije

Pravosuđe i temeljna prava

Mjere Komisije

EU se temelji na vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Povelja Europske unije o temeljnim pravima objedinjuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava građana EU-a.

Ciljevi

  • osiguravanje da EU i njegove države članice poštuju temeljna prava
  • ravnopravno postupanje bez obzira na spol, rasu ili etničko podrijetlo, religiju ili uvjerenje, invalidnost, dob i spolnu orijentaciju
  • zaštita osobnih podataka u cijelom EU-u
  • pristup pravosuđu u slučaju pravnih problema u cijelom EU-u
  • zaštita i jačanje položaja potrošača

Mjere drugih institucija EU-a u području pravosuđa i temeljnih prava

Ključne inicijative