Skip to main content
Euroopaliku eluviisi edendamine

Meie kodanike ja väärtuste kaitse

Tutvustus

Fookuses

Peamised näitajad

4 miljardit eurot
Euroopa vähktõvevastase võitluse kava rakendamisel
5,5 miljardit eurot
säästu ELi jaoks 10 aasta jooksul tänu sellele, et on parem juurdepääs terviseandmetele ja nende vahetamisele
3,5 miljonit inimest
piiriületamine Schengeni riikide vahel iga päev

Millega me tegeleme?

Coronavirus - First vaccinations, Finland

Euroopa terviseliit

Eurooplaste tervise kaitsmine ja ühine reageerimine piiriülestele tervisekriisidele.

Visit of Ylva Johansson, European Commissioner, to Bosnia and Herzegovina

Uus rände- ja varjupaigalepe

Rände haldamine pikas perspektiivis, tagades samal ajal selguse ja inimväärsed tingimused ELi saabuvatele inimestele.

Police car in front of a government building

Euroopa julgeolekuliit

Kodanike kaitsmine ning meie ühiskonna ja demokraatia ees seisvate julgeolekuprobleemide lahendamine.

Old men doing physiotherapy

Euroopa hooldusstrateegia

Taskukohaste ja kättesaadavate hooldusteenuste tagamine ning nii hooldatavate kui ka hooldajate olukorra parandamine.

Ajakava

  1. 7. september 2022
  2. 1. jaanuar 2022
  3. 25. november 2020

Aktuaalne

Viimati lisatud

Poliitikavaldkonnad

Haridus ja koolitus

Hariduse toetamine Euroopas mitmete algatuste kaudu ja koostööfoorumi kasutusele võtmine sellistes valdkondades nagu koolipoliitika, kutseõpe, kõrgharidus ja täiskasvanuharidus.

Vaimne tervis

Vaimset tervist käsitleva tervikliku lähenemisviisi väljatöötamine ja probleemide lahendamine algatuse "Koos oleme tervemad“ ja suure mõjuga meetmete rakendamise kaudu, alates tõhusamast ennetusest kuni sotsiaalse kaasatuseni.

Põhiõigused

Diskrimineerimise vastane võitlus ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine, eelkõige õigusriigi ja põhiõiguste kaitsmise teel.

Õigusalane koostöö

Selliste kuritegude vastu nagu inimkaubandus, smugeldamine ja korruptsioon võitlemine; Euroopa õigusruumi loomine, ühendades erinevad riiklikud õigussüsteemid.

Õigusriik

Õigusriigi tagatised, põhiõigused ja väärtused võimaldavad kohaldada ELi õigust ja toetavad investeerimissõbralikku ettevõtluskeskkonda.

Laste kaitsmine seksuaalse väärkohtlemise eest

Laste seksuaalse väärkohtlemise vastane võitlus on ELi prioriteet. Selleks on vastu võetud vastav ELi strateegia aastateks 2020–2025, milles sätestatakse terviklik lähenemisviis järjest enam esinevatele internetivälistele ja -välistele ohtudele, parandades ennetust, uurimist ja ohvrite abistamist.