Skip to main content

Õigusalane koostöö

Euroopas tehtava õigusalase koostöö eesmärk on aidata inimestel lahendada haldus- või õigusküsimusi teistes ELi liikmesriikides sama hõlpsalt kui oma koduriigis.